Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị kiểm điểm, đánh giá chất lượng công tác năm 2019

Ngày đăng: 26/12/2019  - Lượt xem: 241

Ngày 26/12/2019, đồng chí Lê Tất Hiếu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị kiểm điểm, đánh giá chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng năm 2019.

Tham dự, chỉ đạo việc tổ chức kiểm điểm có đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Tổ công tác của Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình đã quán triệt mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức kiểm điểm, yêu cầu tập thể và từng đồng chí trong Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn tham gia đóng góp ý kiến chỉ rõ những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân của hạn chế, tồn tại của tập thể và từng cá nhân các đồng chí thành viên Ban cán sự, từ đó đề ra các giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại để lãnh đạo ngành Kiểm sát Vĩnh Phúc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong những năm tiếp theo.

Theo Báo cáo kiểm điểm, mặc dù trong 9 tháng đầu năm 2019, tập thể Ban cán sự Đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh Vĩnh Phúc chưa được kiện toàn đầy đủ; biên chế cán bộ còn thiếu so với chỉ tiêu VKSND tối cao giao; tình hình vi phạm, tội phạm gia tăng, diễn biến phức tạp nhưng tập thể và từng cá nhân các đồng chí trong Ban cán sự Đảng luôn có sự đoàn kết thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, lãnh đạo, chỉ đạo ngành Kiểm sát Vĩnh Phúc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong tổng số 96 chỉ tiêu nghiệp vụ của ngành, có 20 chỉ tiêu không phát sinh, các chỉ tiêu còn lại đã hoàn thành 76/76 chỉ tiêu, trong đó có 33 chỉ tiêu vượt, chiếm 43,4% và hoàn thành 5 chỉ tiêu ngoài chỉ tiêu của ngành đề ra.

Bên cạnh đó, Ban cán sự Đảng đã lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng; đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc khó khăn, phức tạp được dư luận quan tâm, nhất là trong công tác thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng. Đặc biệt, đồng chí Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh được Tỉnh ủy tin tưởng giao trực tiếp tham gia cùng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân hằng tháng, nghiên cứu hồ sơ, tham mưu cho Bí thư Tỉnh ủy giải quyết nhiều đơn khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài, góp phần bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn và trách nhiệm, các đồng chí trong Ban cán sự Đảng đã phát biểu, tham gia đóng góp nhiều ý kiến vào báo cáo kiểm điểm của tập thể cũng như kiểm điểm cá nhân của các đồng chí trong Ban cán sự, phân tích, đánh giá, làm rõ ưu điểm, kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại của từng đồng chí, yêu cầu tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban cán sự nghiêm túc rút kinh nghiệm, đề ra giải pháp, biện pháp khắc phục; tiếp tục  phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nâng cao tinh thần trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo ngành Kiểm sát Vĩnh Phúc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong những năm tới.

Trên cơ sở kết quả kiểm điểm và hướng dẫn của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Ban cán sự Đảng đã bỏ phiếu đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân loại Tập thể Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019; đề nghị phân loại 01 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 4 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thay mặt Tổ công tác của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc dự, chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung kiểm điểm của Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh. Việc tổ chức kiểm điểm được tiến hành nghiêm túc, thẳng thắn và có tính xây dựng cao. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2019 mặc dù còn có khó khăn trong công tác cán bộ do tập thể Ban cán sự, lãnh đạo Viện đến tháng 9/2019 mới được kiện toàn đủ nhưng tập thể và từng cá nhân các đồng chí trong Ban cán sự VKSND tỉnh luôn giữ gìn sự đoàn kết thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo VKS 2 cấp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tổng kết công tác năm 2019, VKSND tỉnh Vĩnh Phúc được tặng Cờ thi đua của Chính phủ thể hiện sự ghi nhận của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo VKSND tối cao và Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đối với những nỗ lực của toàn ngành Kiểm sát Vĩnh Phúc, trong đó có vai trò rất quan trọng của tập thể Ban cán sự và cá nhân đồng chí Bí thư Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh.

Để phát huy những thành tích đã đạt được, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị trong năm tới, tập thể Ban cán sự Đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất, tích cực, chủ động trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành; tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành ở địa phương, nhất là với các cơ quan tư pháp để thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp theo chức năng, nhiệm vụ của ngành. Trong quá trình hoạt động, cần chú trọng tham mưu cho cấp ủy địa phương giải quyết dứt điểm các vụ việc khó khăn, phức tạp, các điểm nóng về an ninh nông thôn, phục vụ tốt cho việc tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; quan tâm phát hiện các sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước để kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm; quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII  và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện cuộc vận động của ngành về xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ đối với VKS cấp huyện; kiên quyết thực hiện luân chuyển, bố trí công việc phù hợp đối với những đồng chí quá trình công tác còn để xảy ra nhiều hạn chế, tồn tại, nhất là đối với người đứng đầu, để tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác chuyên môn nghiệp vụ của đơn vị. 

Tác giả: Trịnh Duy Tám Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc - Nguồn: - Số lần được xem: 241