Phòng Thực hành quyền công tố, Kiểm sát điều tra, Kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về kinh tế, chức vụ (Phòng 3)

Ngày đăng: 31/08/2015  - Lượt xem: 1659

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ

Phòng Thực hành quyền công tố, KIểm sát điều tra, Kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về kinh tế, chức vụ (Phòng 3) là đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

 Phòng được thành lập ngày 14 tháng 07 năm 2005  (Quyết định số 62/2005 ngày 14 tháng 7 năm 2005 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao) để thực hiện các nhiệm vụ:

          - Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm hình sự về án kinh tế, chức vụ (án các Chương: Các tội phạm xâm phạm sử hữu; Các tội phạm về trật tự quản lý kinh tế; Các tội phạm về môi trường; Các tội phạm về chức vụ, tham nhũng); giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phòng quản lý.

          - Tham mưu cho Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát hàng năm, chỉ đạo công tác nghiệp vụ theo lĩnh vực được phân công. Hướng dẫn, chỉ đạo cấp huyện, nghiên cứu tham mưu giúp lãnh đạo Viện tỉnh giải quyết những trường hợp oan sai phải bồi thường theo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (nếu có).

2. Thành tích đạt được

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2009;

- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng Cờ “Tập thể dẫn đầu phong trào thi đua khối" năm 2006

- 05 bằng khen của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao do có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua ngắn hạn và có 2 năm liên tục đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc công nhận và tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” các năm 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014.

Ngoài ra, phòng còn được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tặng nhiều giấy khen trong các phong trào thi đua.

3. Cơ cấu tổ chức

Biên chế của phòng hiện nay có 4 người (Kiểm sát viên trung cấp 3, chuyên viên 1).

Trưởng phòng: Đồng chí Phùng Văn Nuôi.

Phó trưởng phòng: Đồng chí Trần Xuân Tư

          4. Thông tin liên hệ

- Phòng 3 - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

- Địa chỉ: Số 6 đường Lý Thái Tổ, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

- Điện thoại: 0211.3840304.