Phòng Thực hành quyền công tố, Kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự (Phòng 7)

Ngày đăng: 31/08/2015  - Lượt xem: 1652

 

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ

Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự (Phòng 7) là đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

 Chức năng, nhiệm vụ:

- Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ án hình sự;

- Kiểm tra, hướng dẫn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử án hình sự đối với Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện;

- Tham mưu cho lãnh đạo viện ban hành kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm các bản án hình sự theo luật định, xây dựng các chuyên đề rút kinh nghiệm về nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử của Kiểm sát viên, bảo đảm các vụ án xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Tuy nhiên, theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, từ ngày 01/7/2015, thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm cũng thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao. Vì vậy, Phòng chỉ còn thực hiện chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử theo thủ tục phúc thẩm đối với các vụ án hình sự của cấp huyện bị kháng cáo, kháng nghị.

2. Thành tích đạt được

- Huân chương Lao động hạng Ba năm 2013;

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ các năm 2001, 2011;

- Cờ thi đua của Viện kiểm sát nhân dân tối cao các năm 2001, 2003, 2006, 2008, 2009, 2011;

- Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc các năm 2005, 2013.

3. Cơ cấu tổ chức

 Biên chế của phòng hiện nay có 4 người (Kiểm sát viên trung cấp 3, chuyên viên 1).

Trưởng phòng: Đồng chí Đào Thị Nguyên.

Phó trưởng phòng: Đồng chí Nguyễn Văn Nhâm

4. Thông tin liên hệ

- Phòng 7 - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

- Địa chỉ: Số 6 đường Lý Thái Tổ, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

- Điện thoại: 0211.3840303.