Phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (Phòng 8)

Ngày đăng: 31/08/2015  - Lượt xem: 1497

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ

Phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (Phòng 8) là đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

Phòng thực hiện kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các cơ quan, đơn vị và người có trách nhiệm trong việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự nhằm bảo đảm:

- Việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự theo đúng quy định của pháp luật;

- Chế độ tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự được chấp hành nghiêm chỉnh;

- Tính mạng, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người bị tạm giữ, tạm giam, người chấp hành án phạt tù và các quyền khác của họ không bị pháp luật tước bỏ được tôn trọng;

- Quyền khiếu nại, tố cáo những hành vi, quyết định trái pháp luật trong tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự được thực hiện theo pháp luật.

2. Quá trình xây dựng và phát triển của đơn vị

Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự được hình thành và phát triển cùng với sự ra đời và phát triển của ngành KSND từ năm 1960 cho đến nay.

Những năm đầu mới thành lập, bộ máy cơ cấu tổ chức của Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ có bộ phận giạm giữ, cải tạo do 01 đồng chí Phó Viện trưởng tỉnh phụ trách. Đến thập kỷ 70 của thế kỷ XX có01 đồng chí Kiểm sát viên phụ trách bộ phận giam giữ, cải tạo.

Năm 1981, theo quy định của Luật tổ chức Viện KSND, Phòng kiểm sát giam giữ, cải tạo được thành lập, có 01 đồng chí Trưởng phòng, các kiểm sát viên và cán bộ.

Từ ngày 01/01/1997, Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc được tái lập, theo quy định của Viện KSND tối cao, Phòng kiểm sát giam giữ cải tạo – thi hành án là một do 01 đồng chí làm Trưởng phòng.

Đến tháng 5/2000, thực hiện chủ trương của Viện KSND tối cao cho Viện kiểm sát tỉnh Vĩnh Phúc tách phòng kiểm sát giam giữ, cải tạo – thi hành án thành hai phòng: Kiểm sát giam giữ cải tạo và phòng kiểm sát thi hành án.

Năm 2010, Luật thi hành án hình sự mới ra đời và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2011. Viện trưởng VKSND tối cao đã có quyết định số 01/QĐ-VKSNDTC-V9 ngày 10/12/2010 phân công nhiệm vụ công tác thi hành án hình sự từ Phòng 10 chuyển về Phòng 4 quản lý, theo dõi, thực hiện và đổi tên Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù thành Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự từ 01/01/2011.

Từ năm 2000 đến 2010, Phòng 4 chỉ có 03 biên chế gồm 1 trưởng phòng, 1 KSV trung cấp và 1 KSV sơ cấp hoặc chuyên viên. Từ năm 2011 đến nay, Phòng 4 có 4 biên chế. Hiện tại có 01 trưởng phòng, 02 đồng chí phó trưởng phòng và 01 chuyên viên; đồng chí Trưởng phòng chuẩn bị về nghỉ hưu (01/9/2015). Về trình độ chuyên môn: Cả 04 đồng chí đều tốt nghiệp đại học Luật, đều đạt trình độ cử nhân Luật. Về trình độ chính trị: 01 cử nhân chính trị, 01 cap cấp chính trị; 02 trung cấp chính trị và tương đương.

3. Cơ cấu tổ chức

Tổng số biên chế của phòng là 03 đồng chí.

Trưởng phòng: Đồng chí Nguyễn Việt Vương

Phó trưởng phòng: Đồng chí Phạm Văn Trường

4. Thông tin liên hệ

- Phòng 8 - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

- Địa chỉ: Số 6 đường Lý Thái Tổ, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

- Điện thoại: 0211.3840306