Phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình (Phòng 9)

Ngày đăng: 31/08/2015  - Lượt xem: 1374

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ

Phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự (Phòng 9) là đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

Phòng có chức năng, nhiệm vụ kiểm sát tuân theo pháp luật đối với Tòa án nhân dân tỉnh và những người tham gia tố tụng dân sự trong quá trình giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình.

2. Quá trình hoạt động:

- Từ khi thành lập đến tháng 01/1982, chỉ thành lập bộ phận dân sự.

- Từ tháng 02/1982, Phòng Kiểm sát xét xử án dân sự được thành lập.

- Từ năm 2002 đến 2005: Phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hành chính, kinh tế, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.

- Năm 2005 đến tháng 01/2015: Phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hành chính, lao động, kinh doanh thương mại và những việc khác theo quy định của pháp luật (Phòng 5).

- Từ ngày 01/02/2015 theo Quyết định số 03/QĐ-VKSTC-V9 ngày 23/12/2014 của Viện trưởng Viện KSND tối cao, phòng có tên: Phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự.

3. Cơ cấu tổ chức qua các thời kỳ: Khi chưa thành lập phòng, Bộ phận chỉ có một đồng chí phụ trách; Từ khi thành lập phòng thì cơ cấu tổ chức có Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, Kiểm sát viên, Chuyên viên. Số lượng và cơ cấu của các chức danh tùy thuộc vào yêu cầu công tác. Phụ trách bộ phận, Trưởng phòng qua các giai đoạn gồm:

- Từ năm 1980 trở về trước do đồng chí Cầm phụ trách; từ năm 1980 đến 1982 đồng chí Đặng Thị Bích phụ trách bộ phận.

- Từ tháng 2/1982-  tháng 12/1996, đồng chí Đặng Thị Bích làm Trưởng phòng;

- Từ 1997– 2005, đồng chí Phùng Ngọc Thi làm Trưởng phòng;

- Từ 2005– 2008, đồng chí Nguyễn Tiến Đào làm Trưởng phòng;

- Từ 2009 - tháng 11/2012, đồng chí Triệu Quang Thiều làm Trưởng phòng;

- Từ  tháng 12/2012 đến tháng 8/2014, đồng chí Đào Tiến Thức làm Trường phòng;

- Từ tháng 9/2014 đến tháng 02/2015, đồng chí Trịnh Duy Tám- Phó Trưởng phòng phụ trách;

- Từ tháng 3/2015 đến nay, đồng chí Nguyễn Phương Nam làm Trưởng phòng; đồng chí Nguyễn Văn Tư- Phó Trưởng phòng; đồng chí Mầu Mai Quyên - Phó trưởng phòng; ngoài ra có 2 kiểm sát viên trung cấp và 1 Chuyên viên.

4. Thành tích thi đua:

- Huân chương Lao động hạng Ba năm 2008.

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2006 và 2012.

- Nhiều năm liên tục được công nhận và tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, trong đó 3 năm liên tục (2012, 2013, 2014) được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối.

Ngoài ra, phòng còn được tặng nhiều bằng khen của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, giấy khen của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong các phong trào thi đua.

- Cán bộ, công chức trong phòng hàng năm đều được công nhận và tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”; nhiều lượt cá nhận được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”; có 01 cá nhân được tặng Chủ tịch nước Huân chương lao động hạng Ba, 01 “Chiến sỹ thi đua ngành”, 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 01 cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”.

5. Thông tin liên hệ

- Phòng 9 - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

- Địa chỉ: Số 6 đường Lý Thái Tổ, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

- ĐT: 0211.3840309