Đảng bộ Viện kiểm sát nhân tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng

Ngày đăng: 25/01/2018  - Lượt xem: 517

Sáng ngày 22/01/2018, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

Đồng chí Bùi Huy Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh dự, chỉ đạo và trực tiếp truyền đạt các nội dung cơ bản của 4 Nghị quyết Hội nghị Trung ương  6 gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”;  Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết số 21-NQ/TW về “Công tác dân số trong tình hình  mới”.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hổ, Ủy viên Ban cán đảng, Phó Bí thư thường trực Đảng bộ VKSND tỉnh giao đồng chí Ủy viên Ban chấp hành phụ trách công tác tuyên giáo khẩn trương tham mưu cho Đảng ủy xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII trong Đảng bộ; yêu cầu cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ viết thu hoạch cá nhân, nội dung bài thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức của cá nhân về thực trạng  (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 và liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành, đơn vị  và của từng cá nhân, từ đó đề xuất, kiến nghị các biện pháp tổ chức thực hiện tại chi bộ mình và xác định trách nhiệm cụ thể của cá nhân trong việc triển khai thực hiện nghị quyết trong thời gian tới. Bài thu hoạch của cán bộ, đảng viên gửi về Văn phòng Đảng ủy VKSND tỉnh trước ngày 26/01/2018.

Tác giả: Kiều Thị Mai - Nguồn: Phòng TCCB, Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 517

Tin bài cùng chuyên mục