Thông báo lịch thi tuyển công chức

Ngày đăng: 20/04/2018  - Lượt xem: 1010

      VIỆN KSND TỐI CAO                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VIỆN KSND TỈNH VĨNH PHÚC                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc             

Số: 95/TB-VKS                                                                     Vĩnh Phúc, ngày 13 tháng 4 năm 2018      

 

                                                                    THÔNG BÁO

                        Lịch tổ chức thi tuyển dụng công chức Viện kiểm sát nhân dân

                                                                 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017

                                                                            ____________­­­­_______

 

 Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-VKS-P15 ngày 16/01/2018 của Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc về tuyển dụng công chức năm 2017, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức gồm 05 đồng chí:

1. Đ/c Lê Tất Hiếu –Phó Viện trưởng phụ trách VKSND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng;

2. Đ/c Nguyễn Văn Hổ - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Phó Chủ tịch Hội đồng;

3. Đ/c Phùng Văn Nuôi - Trưởng phòng 3 - Uỷ viên;

4. Đ/c Trần Anh Tuấn – Chánh Văn phòng tổng hợp - Uỷ viên;

5. Đ/c Kiều Thị Mai – Phó phòng TCCB - Uỷ viên kiêm Thư ký.

 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã tiến hành tiếp nhận 26 hồ sơ đăng ký dự thi nghiệp vụ Kiểm sát, qua sơ tuyển ngày 28/3/2018 có 22 thí sinh đủ điều kiện dự thi công chức nghiệp vụ Kiểm sát (Có danh sách kèm theo). Được sự đồng ý của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc quyết định tổ chức thi tuyển dụng công chức năm 2017 với thời gian cụ thể như sau:

* Thời gian tổ chức thi tuyển công chức, các môn thi:

-  Ngày 05/5/2018 (Thứ bảy):

+ Buổi sáng thi môn Kiến thức chung

+ Buổi chiều thi môn nghiệp vụ Kiểm sát (Bài thi viết)

-  Ngày 06/5/2018 (Chủ Nhật):  

+ Buổi sáng: Thi môn nghiệp vụ Kiểm sát (Bài thi trắc nghiệm) và thi môn Tin học.

+ Buổi chiều: Thi môn Ngoại ngữ

( Buổi sáng tập trung từ 7 giờ 00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút)

* Địa điểm thi: Hội trường nhà 2 tầng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc – Số 6, đường Lý Thái Tổ, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

* Môn thi:

- Thi 04 môn

+ Môn kiến thức chung: thi viết (thời gian 180 phút)

+ Môn nghiệp vụ Kiểm sát: Gồm 02 bài ( 01 bài thi viết thời gian 180 phút; 01 bài thi trắc nghiệm thời gian 45 phút);

+ Môn tin học: Thi trắc nghiệm (thời gian 45 phút)

+ Môn ngoại ngữ: Anh văn trình độ B, thi viết (thời gian 90 phút)

Lưu ý: Các thí sinh phải có mặt ở phòng thi trước 15 phút trước giờ thi. Thí sinh ăn mặc lịch sự, gọn gàng, khi đi mang theo Chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước. Các đồng chí cán bộ, kiểm sát viên được phân công nhiệm vụ liên quan đến cuộc thi mặc trang phục ngành theo quy định./.

                                               (danh sách thí sinh được gửi theo tệp tin đính kèm)

Nơi nhận:

- VKSND tối cao (báo cáo);

- Thành viên HĐTD (thực hiện);

- Thành viên Ban Giám sát (để giám sát);

- Các Ban Giúp việc (thực hiện);

- Thông báo thí sinh dự thi;

- Lưu: VP; TCCB.

                TM. HỘI ĐỒNG THI TUYỂN

                           CHỦ TỊCH

 

 

                                                Đã ký

 

 

                                    Lê Tất Hiếu

Tác giả: Quản trị hệ thống - Nguồn: Phòng TCCB, Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 1010

Tin bài cùng chuyên mục