Đảng bộ Viện kiểm sát nhân tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng

Ngày đăng: 15/08/2018  - Lượt xem: 498

Chiều ngày 10/8/2018, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng và Chỉ thị số 23- CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

Đồng chí Bùi Huy Tùng – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh dự, chỉ đạo và trực tiếp quán triệt nội dung 03 nghị quyết quan trọng được thông qua tại Hội nghị Trung ương 7 khóa XII gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28-NQ/TW về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội” và nội dung Chỉ thị số 23- CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hổ - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Bí thư thường trực Đảng bộ VKSND tỉnh yêu cầu Ủy viên Ban chấp hành phụ trách công tác tuyên giáo khẩn trương tham mưu cho Đảng ủy xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của đảng, trong đó phân công cụ thể trách nhiệm cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, các chi bộ và cá nhân thực hiện phù hợp với điều kiện cụ thể cơ quan; yêu cầu cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ viết thu hoạch cá nhân, nội dung bài thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức của cá nhân về thực trạng  (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 và liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành, đơn vị  và của từng cá nhân, từ đó đề xuất, kiến nghị các biện pháp tổ chức thực hiện tại chi bộ mình và xác định trách nhiệm cụ thể của cá nhân trong việc triển khai thực hiện nghị quyết trong thời gian tới. Bài thu hoạch của cán bộ, đảng viên gửi về Văn phòng Đảng ủy VKSND tỉnh trước ngày 20/8/2018.

Tác giả: Kiều Mai - Nguồn: Phòng 15, Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 498

Tin bài cùng chuyên mục