Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2005 về công tác thống kê hình sự liên ngành

Ngày đăng: 23/09/2015  - Lượt xem: 1016

Ngày 22/9/2015, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP ngày 01/7/2005 về hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp luật trong công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, nối điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân tối cao tới 804 điểm cầu từ Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh đến cấp huyện trong toàn ngành.  Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Trưởng Ban Chỉ đạo Thống kê hình sự liên ngành Trung ương dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu VKSND tối cao. Cùng dự hội nghị tại điểm cầu VKSND tối cao có đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; đại diện một số đơn vị trực thuộc các bộ, ban, ngành Trung ương; Đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; tập thể lãnh đạo, công chức Cục Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu VKSND tỉnh Vĩnh Phúc có đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; đồng chí Nguyễn Hồng Quân – Tỉnh ủy viên, Viện trưởng VKSND tỉnh; cùng dự hội nghị còn có các đồng chí Nguyễn Huy Phương, đồng chí Lê Tất Hiếu – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh; đồng chí Hoàng Thanh Trà – Phó Chánh án TAND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Trại giam Vĩnh Quang, lãnh đạo, cán bộ làm công tác thống kê của 3 cơ quan VKS, Tòa án, Công an cấp tỉnh; tại điểm cầu của 9 VKS cấp huyện có lãnh đạo, cán bộ làm công tác thống kê của VKS, Tòa án, Công an các huyện, thành, thị.

Theo báo cáo tổng kết của Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương, qua 10 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP ngày 01/7/2005 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng về hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp luật trong công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm (Thông tư liên tịch số 01/2005), công tác thống kê hình sự liên ngành đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tư pháp và trong hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm. Viện kiểm sát thực hiện tốt vai trò chủ trì, phối hợp với các cơ quan tố tụng trong việc thu thập, tổng hợp và xây dựng báo cáo thống kê. Độ tin cậy của số liệu thống kê được bảo đảm; số liệu thống kê hình sự liên ngành được Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Công an thống nhất sử dụng trong xây dựng báo cáo trước Quốc hội, các cơ quan Đảng và Nhà nước; làm cơ sở để đánh giá đúng, khách quan, toàn diện về tình hình vi phạm, tội phạm, kết quả xử lý tội phạm của các cơ quan tiến hành tố tụng; phục vụ cho việc hoạch định chính sách đấu tranh phòng, chống tội phạm nói riêng và chính sách phát triển kinh tế - xã hội nói chung của cả nước và mỗi địa phương.

Trong 10 năm qua, liên ngành VKS, Tòa án, Công an 2 cấp tỉnh Vĩnh Phúc dưới sự chủ trì của Viện kiểm sát đã triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các quy định của Thông tư liên tịch số 01/2005 như: thành lập Ban chỉ đạo thực hiện thống kê liên ngành do 01 đồng chí lãnh đạo Viện kiểm sát làm Trưởng ban, lãnh đạo Tòa án và Công an cùng cấp là thành biên và Tổ chuyên viên giúp việc cho Ban chỉ đạo ở cả 2 cấp tỉnh và huyện; tổ chức kịp thời các hội nghị sơ kết rút kinh nghiệm, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cũng như những vấn đề còn có khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2005. Trên cơ sở đó, Ban chỉ đạo thực hiện thống kê liên ngành tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Nghị quyết liên ngành số 463/NQLN-VKS-TA-CA ngày 28/3/2006 về mối quan hệ phối hợp trong công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm và triển khai thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh; Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo duy trì việc họp rà soát, đối chiếu số liệu hàng tháng, vì vậy việc thu thập, tổng hợp và xây dựng  báo cáo thống kê luôn bảo đảm kịp thời, số liệu trung thực, chính xác, làm căn cứ  để mỗi ngành xây dựng báo cáo cấp ủy, Hội đồng nhân dân và báo cáo Quốc hội, khắc phục sự chênh lệch số liệu giữa ba ngành trong báo cáo trước cấp ủy và Hội đồng nhân dân cùng cấp; đồng thời, là cơ sở để để mỗi ngành xây dựng kế hoạch, chương trình công tác hàng năm; đề ra phương hướng, giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm và phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo 3 ngành Viện kiểm sát- Tòa án- Công an 2 cấp tỉnh và huyện.         

Với những nỗ lực và thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2005 về công tác thống kê hình sự liên ngành giai đoạn 2005 - 2015, liên ngành Viện kiểm sát - Công an – Tòa án tỉnh Vĩnh Phúc đã vinh dự được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng bằng khen. Đây là sự ghi nhận của VKSND tối cao và liên ngành trung ương đối với những thành tích mà liên ngành VKS, Công an, Tòa án tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được trong công tác thống kê hình sự liên ngành 10 năm qua; là nguồn cổ vũ, động viên, khích lệ để ba ngành Công an - VKS- TAND tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác thống kê hình sự liên ngành trong thời gian tới.

Tác giả: Lê Hữu Hải - Nguồn: Phòng TKTP và CNTT, Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 1016