Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tham gia Hội thi “Cán bộ, công chức, viên chức, lao động với cải cách hành chính và xây dựng cơ quan văn hóa”

Ngày đăng: 13/10/2015  - Lượt xem: 989

Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-CĐVC ngày 07/9/2015 của Ban thường vụ Công đoàn viên chức tỉnh, về tổ chức hội thi cán bộ công chức, viên chức, lao động với cải cách hành chính nhà nước và xây dựng cơ quan văn hóa, nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý nghía trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện chương trình cải cách hành chính Nhà nước, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Ngày 9/10/2015, Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã cử đội tuyển tham gia Hội thi “Cán bộ, công chức, viên chức, lao động với cải cách hành chính nhà nước và xây dựng cơ quan văn hóa”. Đây là sân chơi bổ ích, giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhận thức sâu sắc về chương trình cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Qua đó, nắm bắt và hiểu rõ những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong cải cách hành chính, đề xuất phương thức giải quyết  để hướng tới nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, xây dựng cơ quan văn hóa.

          Vinh dự là 01trong 9 đơn vị được Công đoàn viên chức tỉnh Vĩnh Phúc lựa chọn tham gia hội thi, Ban chấp hành Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã có sự chuẩn bị tốt cho việc tham gia hội thi như thành lập đội tuyển, lựa chọn các tiếc mục tham gia hội thi, tổ chức ôn luyện cho cả ba phần thi: chào hỏi, kiến thức chung và năng khiếu. Do làm tốt công tác chuyển bị nên phần thi của Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã để lại ấn tượng tốt cho Ban tổ chức, Ban giám khảo và các đội tham gia, góp phần tô thắm thêm hình ảnh người cán bộ kiểm sát luôn công minh, chính trực nhưng cũng rất gần gũi với nhân dân.

                                           Một số hình ảnh về hội thi

 

Tác giả: Hà Thị Loan - Nguồn: Phòng TKTP và CNTT, Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 989