Ngành Kiểm sát Vĩnh Phúc: 100% đại diện lãnh đạo VKS hai cấp tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày đăng: 17/10/2015  - Lượt xem: 973

Từ ngày 14 đến ngày 16/10/2015, tại tỉnh Vĩnh Phúc diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015- 2020. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển và tập trung trí tuệ cao, các Đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết và đã thông qua: Báo cáo Chính trị; Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết của Đại hội.

    Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Sau 3 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân, Đại hội đã dân chủ thảo luận, lựa chọn và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI gồm 52 đồng chí. Đồng chí Lê Tất Hiếu, ỦY viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng bộ, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 với tỷ lệ phiếu bầu cao.

Như vậy, tỉnh Vĩnh Phúc đã hoàn thành đại hội đảng bộ các cấp. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và 9/9 Viện kiểm sát cấp huyện đều có đại diện lãnh đạo tham gia Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020, gồm 01 đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; 6 đồng chí Viện trưởng VKSND cấp huyện và 3 đồng chí Phó Viện trưởng VKSND cấp huyện tham gia Ban chấp hành Đảng bộ huyện. Đây là niềm vinh dự, tự hào không chỉ của ngành Kiểm sát Vĩnh Phúc mà là niềm vinh dự, tự hào của toàn ngành Kiểm sát nhân dân; thể hiện sự tin tưởng, tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong toàn tỉnh đối với các đồng chí tham gia Ban chấp hành nói riêng, ngành Kiểm sát Vĩnh Phúc nói chung. Đồng thời cũng là trọng trách lớn lao mà Đảng bộ, nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã tin tưởng giao cho ngành Kiểm sát Vĩnh Phúc. Vì vậy, trong thời gian tới, ngành Kiểm sát Vĩnh Phúc cần tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; phát huy sức mạnh tổng hợp, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin tưởng giao phó, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015- 2020 đã đề ra.

Tác giả: Trịnh Duy Tám - Nguồn: Trưởng phòng TKTP và CNTT, Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 973