Khai trương Cổng thông tin điện tử thành phần Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày đăng: 23/10/2015  - Lượt xem: 1163

Sáng ngày 22/10/2015, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức Lễ Khai trương Cổng thông tin điện tử thành phần Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tại địa chỉ: vksnd.vinhphuc.gov.vn. Đồng chí Nguyễn Hồng Quân – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, đồng chí Trần Gia Long – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc dự và nhấn nút khai trương.

                      Đ/c Nguyễn Hồng Quân – Viện trưởng VKSND tỉnh; Đ/c Trần Gia Long – Giám đốc Sở

                                              Thông tin và Truyền thông tỉnh nhấn nút khai trương

Dự Lễ Khai trương còn có các đồng chí Nguyễn Huy Phượng – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh, đồng chí Lê Tất Hiếu – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh; Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Tổ giúp việc; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, kiểm sát viên, chuyên viên các phòng trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên các phòng chuyên môn thuộc Sở thông tin và Truyền thông tỉnh; đại diện Công ty Cổ phần phần mềm Sao Mai – Đơn vị thiết kế, xây dựng Cổng thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc đến dự, đưa tin về lễ khai trương.

Cổng thông tin điện tử thành phần Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ra đời nhằm nâng cao khả năng kết nối, chia sẻ thông tin, phục vụ kịp thời công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; góp phần tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các quan điểm mới, quy định mới có liên quan đến tổ chức và hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân; truyên truyền về chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân; kết quả các mặt hoạt động, công tác của Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Vĩnh Phúc; cổ vũ phong trào thi đua, nhân rộng các điển hình tiên tiến, xây dựng hình ảnh người cán bộ kiểm sát trong sự nghiệp đổi mới và cải cách tư pháp. Việc xây dựng và đưa Cổng thông tin điện tử thành phần Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc vào hoạt động là việc làm cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 23/8/2012 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về các biện pháp tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trong ngành Kiểm sát nhân dân, đồng thời góp phần nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Kiểm sát Vĩnh Phúc.

Tại lễ khai trương, đồng chí Trần Gia Long – Giám đốc Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc đánh giá cao nỗ lực của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin; đề nghị lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh bố trí nguồn nhân lực, vật lực cần thiết bảo đảm cho Cổng thông tin điện tử thành phần Viện kiểm sát nhân dân tỉnh hoạt động ngày càng hiệu quả. Quá trình hoạt động, Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn báo chí của tỉnh Vĩnh Phúc và ngành Kiểm sát nhân dân để làm phong phú nội dung thông tin trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị; đồng thời cần chú trọng đến công tác bảo mật, bảo đảm an toàn thông tin, tránh bị đối tượng xấu lợi dụng bóp méo thông tin.

 Phát biểu tại lễ khai trương, đồng chí Nguyễn Hồng Quân – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu các tập thể, lãnh đạo, cán bộ, kiểm sát viên Viện kiểm sát hai cấp nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực chủ động viết tin, bài tuyền truyền theo đúng tôn chỉ, mục đích đặt ra khi xây dựng Cổng thông tin điện tử. Để công tác tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ, kết quả công tác của ngành được đầy đủ, kịp thời, chính xác, đồng chí Viện trưởng yêu cầu mỗi cán bộ, kiểm sát viên ngành Kiểm sát Vĩnh Phúc phải là một cộng tác viên đắc lực của Cổng thông tin điện tử; Ban biên tập hàng năm cần xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, những nội dung trọng cần tập trung tuyên truyền, bảo đảm hoạt động tuyên truyền được đầy đủ, kịp thời, phù hợp với quy định của pháp luật và chủ trương của ngành Kiểm sát nhân dân.

 Một số hình ảnh về Lễ khai trương Cổng thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

  Đ/c Trần Gia Long – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh phát biểu tại lễ khai trương

 Đ/c Nguyễn Hồng Quân – Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ cho Ban biên tập, Tổ giúp việc

                      Đ/c Nguyễn Hồng Quân – Viện trưởng VKSND tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban biên tập

                                                Cổng thông tin điện tử VKSND tỉnh

                      Đ/c Nguyễn Hồng Quân – Viện trưởng VKSND tỉnh tặng hoa chúc mừng Tổ giúp việc

                                                Cổng thông tin điện tử VKSND tỉnh

Tác giả: Trịnh Duy Tám - Nguồn: Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 1163