Thanh tra chuyên đề về nghiệp vụ tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Lạc

Ngày đăng: 11/07/2019  - Lượt xem: 306

Ngày 9/7/2019,Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tiến hành thanh tra chuyên đề về nghiệp vụ đối với Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Lạc.

Tại buổi thanh tra, đồng chí Nguyễn Văn Tư, Chánh thanh tra Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc công bố quyết định và kế hoạch thanh tra chuyên đề đối với VKSND huyện Yên Lạc, thời điểm thanh tra từ ngày 01/12/2017 đến ngày 31/5/2019.Nội dung thanh tra là công tác tiếp nhận, xử lý và giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Thay mặt cho đơn vị được thanh tra, đồng chí Vũ Thành Vinh, Viện trưởng Viện KSND huyện Yên Lạcbáo cáo khái quát kết quả công tác tiếp nhận, xử lý và giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố của đơn vị trong thời điểm thanh tra; bố trí nơi làm việc, phân công cán bộ phục vụ công tác thanh tra.

Trên cơ sở báo cáo của đơn vị, Đoàn thanh tra tập trung nghiên cứu sổ sách, hồ sơ, tài liệu về công tác tiếp nhận, xử lý và giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố và tiến hành nhận bàn giao hồ sơ của đơn vịvề VKSND tỉnh nghiên cứu để ban hành kết luận thanh tra theo quy định.

Tác giả: Nguyễn Thoa – Phòng thanh tra - Nguồn: - Số lần được xem: 306