Kết luận thanh tra chuyên đề về nghiệp vụ tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Lạc

Ngày đăng: 09/09/2019  - Lượt xem: 200

Sáng ngày 5/9/2019, đồng chí Nguyễn Văn Tư, Chánh Thanh tra VKSND tỉnh đã chủ trì buổi công bố kết luận thanh tra chuyên đề về nghiệp vụ tại VKSND huyện Yên Lạc.

Kết luận thanh tra đã nhận định rõ những ưu điểm, khuyết điểm cũng như những tồn tại cần khắc phục, rút kinh nghiệm đối với cán bộ, Kiểm sát viên, lãnh đạo Viện KSND huyện Yên Lạc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thuộc khâu công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố trong thời điểm từ ngày 01/12/2017 đến ngày 31/5/2019.

Ngoài ra, Thanh tra VKSND tỉnh cũng đã quán triệt đơn vị nghiêm túc thực hiện các quy định của ngành về kỷ cương, kỷ luật nội vụ, nâng cao ý thức trách nhiệm chung trong quá trình thực thi công vụ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác.

Thay mặt đơn vị được thanh tra, đồng chí Vũ Thành Vinh, Viện trưởng VKSND huyện Yên Lạc phát biểu nhất trí với kết luận thanh tra. Đơn vị sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm, triển khai thực hiện và báo cáo việc thực hiện kết luận thanh tra trong thời gian tới.

 

Tác giả: Nguyễn Thoa – Phòng Thanh tra VKSND tỉnh - Nguồn: - Số lần được xem: 200