Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên tham gia các phong trào thi đua

Ngày đăng: 24/09/2019  - Lượt xem: 158

Công đoàn cơ sở VKSND tỉnh đã bám sát Chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao, Kế hoạch công tác của VKSND tỉnh để tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Công đoàn cơ sở VKSND tỉnh Vĩnh Phúc hiện có 62 đoàn viên, sinh hoạt tại 6 Tổ công đoàn. Ban chấp hành Công đoàn có 7 đồng chí; Ủy ban kiểm tra Công đoàn có 03 đồng chí; Ban nữ công có 03 đồng chí.

Trong những năm qua, Công đoàn cơ sở VKSND tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên tham gia các phong trào thi đua do VKSND tối cao, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, VKSND tỉnh và Công đoàn viên chức tỉnh phát động. Hằng năm, ngay từ đầu năm, căn cứ Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác kiểm sát và công tác thi đua, khen thưởng năm của ngành Kiểm sát nhân dân, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở VKSND tỉnh đã triển khai để đoàn viên công đoàn tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo kế hoạch công tác kiểm sát và kế hoạch công tác thi đua khen thưởng của VKSND tỉnh trước khi ban hành, nhằm bảo đảm việc xây dựng kế hoạch công tác kiểm sát và kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng sát với Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao và đặc điểm tình hình của đơn vị. Đồng thời, triển khai phát động 100% các tập thể và cán bộ, đoàn viên công đoàn đăng ký danh hiệu thi đua với những chỉ tiêu thi đua cụ thể để phấn đấu thực hiện và làm căn cứ bình xét thi đua cuối năm. Bên cạnh đó, Ban chấp hành Công đoàn cũng kịp thời tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn tích cực hưởng ứng, tham gia các phòng trào thi đua ngắn hạn, thi đua đột xuất do ngành và địa phương phát động, nhất là phong trào thi đua“Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”… Các phong trào thi đua đều được phát động sâu rộng trong cán  bộ, công chức với nhiều nội dung đa dạng, phong phú, trong đó tập trung vào phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”; phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, xây dựng lề lối làm việc, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân; các Đoàn viên tích cực tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015” do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc phát động, kết quả 01 đoàn viên đạt giải nhất, 01 đoàn viên đạt giải khuyết khích.

Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, từ năm 2012 đến năm 2018, Công đoàn đã xây dựng thành công 6 đề tài khoa học cấp tỉnh, nhiều đề tài sau khi được nghiệm thu đã đưa vào ứng dụng có tác dụng thiết thực. Điển hình là đề tài“Thực trạng và giải pháp tăng cường mối quan hệ phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm giết người, cố ý gây thương tích trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc” (thực hiện năm 2015). Sau khi Đề tài được nghiệm thu, VKSND tỉnh đã phối hợp với Cơ quan điều tra Công an tỉnh tổ chức tập huấn cho gần 400 Lãnh đạo, Điều tra viên, Kiểm sát viên hai ngành Công an và VKS 2 cấp trong tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm phạm luật và tội phạm nói chung, tội cố ý gây thương tích và giết người nói riêng.

Tổng kết thi đua hằng năm và các phong trào thi đua ngắn hạn, thi đua đột xuất có nhiều lượt tập thể, cá nhân được tặng bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao, bằng khen của UBND tỉnh và giấy khen của Viện trưởng VKSND tỉnh; hàng chục lượt đoàn viên công đoàn được công nhận và tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ thi đua ngành; 01 lượt cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất; 03 lượt tập thể cấp Phòng được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì…

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được quan tâm với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú như: Tổ chức giao lưu, thi đấu thể thao chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3 - 2), ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26 - 3), ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26 - 7); tham gia các hội diễn văn nghệ do Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức; tổ chức giao lưu văn nghệ với Công an tỉnh, Công an huyện Yên Lạc, Trại giam Vĩnh Quang và giao lưu với Ban nữ công của VKSND tối cao nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ (8 - 3), Ngày Phụ nữ Việt Nam (20 - 10)… Qua đó đã tạo không khí phấn khởi, sôi nổi trong cán bộ, công chức và các đoàn viên Công đoàn.

Những kết quả tích cực đã đạt được trong những năm qua của Công đoàn cơ sở VKSND tỉnh đã được các cấp Công đoàn cấp trên ghi nhận và tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua như: Bằng khen của Công đoàn viên chức Việt Nam (năm 2014); Cờ thi đua xuất sắc của Liên đoàn lao động tỉnh (năm 2015); Bằng khen của Liên đoàn lao động tỉnh (năm 2018)… Những kết quả và thành tích đạt được của Công đoàn cơ sở VKSND tỉnh Vĩnh Phúc đã góp phần tích cực vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc. 

 

Tác giả: Nguyễn Tư, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc. - Nguồn: - Số lần được xem: 158