Công bố quyết định thanh tra chuyên đề tại Phòng 1 - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Ngày đăng: 27/09/2019  - Lượt xem: 238

Ngày 26/9/2019, Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã công bố quyết định thanh tra về công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố đối với Phòng 1 - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thời điểm thanh tra từ 01/12/2017 đến 31/5/2019.

Tham dự buổi công bố quyết định thanh tra có đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, các đồng chí trong Đoàn thanh tra và lãnh đạo, cán bộ, kiểm sát viên Phòng 1 – VKSND tỉnh.

Tại buổi thanh tra, sau khi nghe đại diện Đoàn thanh tra công bố quyết định và chương trình, kế hoạch thanh tra, đồng chí Bùi Mạnh Cường – Phó viện trưởng Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu nêu rõ tinh thần, mục đích của công tác thanh tra là nhằm tìm ra những ưu điểm và tồn tại, hạn chế của cán bộ, kiểm sát viên trong quá trình thực thi công vụ, phục vụ trực tiếp cho công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Viện. Vì vậy, yêu cầu Phòng 1 nghiêm túc chấp hành quyết định thanh tra, cung cấp đầy đủ hồ sơ, sổ sách, tài liệu và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đoàn thanh tra làm việc bảo đảm hiệu quả và đúng tiến độ.

Thay mặt đơn vị được thanh tra, đồng chí Bùi Văn Dũng – Trưởng phòng 1 nhất trí với quyết định và kế hoạch thanh tra, bố trí nơi làm việc, phân công cán bộ phục vụ công tác thanh tra.

Sau khi công bố quyết định và kế hoạch thanh tra, Đoàn thanh tra trực tiếp nghiên cứu hồ sơ, sổ sách có liên quan đến nội dung thanh tra; nhận bàn giao hồ sơ để tiếp tục nghiên cứu ban hành kết luận thanh tra theo kế hoạch.

Tác giả: Nguyễn Thoa – Phòng thanh tra - Nguồn: - Số lần được xem: 238