Thanh tra Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành thanh tra việc thực hiện quy định trực nghiệp vụ ngoài giờ hành chính theo quy định số 01/QĐ-VKSTC ngày 09/01/2019 của Viện trưởng Viện KSND tối cao đối với Viện KSND huyện Sông Lô.

Ngày đăng: 16/10/2019  - Lượt xem: 192

 

Ngày 12/10/2019 (thứ 7), Thanh tra Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành thanh tra việc thực hiện quy định trực nghiệp vụ ngoài giờ hành chính theo quy định số 01/QĐ-VKSTC ngày 09/01/2019 của Viện trưởng Viện KSND tối cao đối với Viện KSND huyện Sông Lô.

Qua công tác thanh tra thấy, VKSND huyện Sông Lô đã bố trí phòng trực nghiệp vụ ngoài giờ hành chính theo đúng tinh thần của Quy định 01 ủa Viện trưởng VKSND tối cao. Tại thời điểm thanh tra, VKSND huyện Sông Lô có 03 đồng chí có mặt tại cơ quan, trong đó đồng chí lãnh đạo Viện đang nghe Kiểm sát viên và cán bộ điều tra thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Sông Lô báo cáo nội dung vụ việc phát sinh trong ca trực cần ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Viện.

Tác giả: Nguyễn Thoa – Phòng thanh tra - Nguồn: - Số lần được xem: 192