Kết luận thanh tra hành chính tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vĩnh Yên

Ngày đăng: 21/05/2018  - Lượt xem: 213

Sáng 18/5/2018, Thanh tra VKSND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức công bố kết luận thanh tra hành chính tại VKSND thành phố Vĩnh Yên. Đồng chí Nguyễn Văn Tư, Chánh thanh tra VKSND tỉnh chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, kiểm sát viên VKSND thành phố Vĩnh Yên.

Theo kết quả thanh tra, VKSND thành phố Vĩnh Yên đã thực hiện nghiêm túc chế độ họp giao ban định kỳ tuần, tháng, thực hiện việc sơ kết, tổng kết công tác kiểm sát, công tác thi đua hàng năm theo quy định; Sổ sách kế toán được ghi chép đầy đủ; việc quản lý tài sản công, việc chấp hành các quy định của ngành về đạo đức công vụ và kỷ luật nội vụ bảo đảm có nề nếp và thực hiện thường xuyên; đơn vị đã xây dựng và ban hành được 08 Quy chế: Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế về quản lý tài sản công; quy chế về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Quy chế về chế độ trách nhiệm và lề lối làm việc; Quy chế phối hợp trong công tác tiếp nhận, quản lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và Kiến nghị khởi tố; Quy chế phối hợp giữa Ban thường trực UBMTTQVN với VKSND thành phố Vĩnh Yên; Quy chế quản lý và sử dụng xe ô tô chuyên dùng; Quy chế sử dụng tiết kiệm điện.

Tuy nhiên, đơn vị chưa mở hội nghị cán bộ, công chức năm 2018 (thực hiện chưa đúng quy định tại Khoản 1, Điều 5, Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Viện KSND ban hành kèm theo Quyết định 161/QĐ-VKSTC-T1 ngày 30/3/2016 của Viện KSND Tối cao); số liệu trong báo cáo tổng hợp tiền lương không khớp với báo cáo tổng hợp kinh phí và quyết toán kinh phí năm 2017, đơn vị đã có văn bản giải trình nguyên nhân dẫn tới chênh lệch về số liệu trên và nghiêm túc tiếp thu không để sai xót tiếp diễn.

Thay mặt đơn vị được thanh tra, đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Viện trưởng VKSND thành phố Vĩnh Yên nhất trí với nội dung kết luận thanh tra, đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm và khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót đã nêu ra trong kết luận thanh tra để thực hiện tốt quy định của ngành về chế độ hành chính công vụ, tạo sự đoàn kết, thống nhất nhằm lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tác giả: Nguyễn Thu Trang - Nguồn: Phòng Thanh tra, Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 213

Tin bài cùng chuyên mục


Liên kết website