Thông báo tuyển dụng công chức năm 2018

Ngày đăng: 21/11/2018  - Lượt xem: 642

          VIỆN KSND TỐI CAO

VIỆN KSND TỈNH VĨNH PHÚC

        Số 320/TP-VKS-P15

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                  Vĩnh Phúc, ngày 21 tháng 11 năm 2018

                                                      THÔNG BÁO

                            TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2018

           

Căn cứ Quy chế tuyển dụng công chức Viện kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 494/QĐ-VKSTC ngày 25/8/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao;

Căn cứ Quyết định số 441/QĐ-VKSTC ngày 11 tháng 09 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển công chức năm 2018.

Căn cứ Công văn số 5016/VKSTC-V15 ngày 16/11/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc bổ sung đối tượng nộp hồ sơ dự tuyển công chức đối với sinh viên khóa I, II Đại học Kiểm sát Hà Nội.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc thông báo nội dung tuyển dụng công chức năm 2018 như sau:

1. Số lượng, vị trí cần tuyển dụng

- 03 công chức nghiệp vụ Kiểm sát.

- 01 công chức Công nghệ thông tin.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

* Tiêu chuẩn chung:

- Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú và đang sinh sống tại Việt Nam.

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

- Yêu cầu về lịch sử chính trị của bản thân và gia đình: Không vi phạm quy định của Ngành về công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

- Yêu cầu về sức khỏe: Có đủ sức khỏe để công tác theo kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền; không bị dị hình, dị tật, khuyết tật, nam cao từ 1,60m, nặng 50 kg trở lên; nữ cao từ 1,55m , nặng 45kg trở lên.

- Yêu cầu về tuổi tuyển dụng: Từ 18 đến 30 tuổi đối với nữ và từ 18 đến 35 tuổi đối với nam.

- Đối với các trường hợp nữ trên 30 tuổi, nam trên 35 tuổi đã có thời gian công tác, làm việc trong ngành Kiểm sát và đóng bảo hiểm xã hội trước khi đăng ký tuyển dụng, đảm bảo khi nghi hưu có đủ thờ gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật, thì có thể xem xét được dự tuyển vào ngành Kiểm sát nhân dân.

* Tiêu chuẩn cụ thể:

- Đối với công chức nghiệp vụ Kiểm sát:

+ Có trình độ Cử nhân Luật hệ chính quy các trường công lập trở lên và sinh viên đã tốt nghiệp Đại học kiểm sát Hà Nội.

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho ngoại ngữ Việt Nam (tương đương với trình độ A2 hoặc trình độ B trở lên).

+ Có trình độ Tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT- BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (tương đương với trình độ B trở lên).

 - Đối với công chức Công nghệ thông tin:

+ Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy công lập về chuyên ngành Công nghệ thông tin.

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho ngoại ngữ Việt Nam (tương đương với trình độ A2 hoặc trình độ B trở lên).

3. Hồ sơ dự tuyển: Mỗi thí sinh nộp 02 bộ hồ sơ gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển công chức theo mẫu;

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật theo mẫu do cơ quan tuyển dụng cung cấp, có xác nhận của chính quyền địa phương nơi người dự tuyển thường trú hoặc cơ quan nơi người dự tuyển đang công tác trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (có dán ảnh, đóng dấu giáp lai theo mẫu);

- Bản sao giấy khai sinh được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập (bằng đại học, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, bảng kết quả học tập);

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Hai phong bì ghi rõ địa chỉ liên lạc có dán sẵn tem; 2 ảnh cỡ 4x6.

* Lưu ý: Các bản sao giấy tờ khi đến nộp hồ sơ cần mang bản chính để đối chiếu; không nhận hồ sơ qua đường bưu điện. Các thí sinh đến nộp hồ sơ trực tiếp để kiểm tra, đối chiếu tài liệu có trong hồ sơ.

4. Các môn thi, hình thức thi

4.1. Đối với thí sinh dự thi công chức làm nghiệp vụ kiểm sát: Thi 04 môn

- Môn Kiến thức chung: Thi viết 01 bài thời gian180 phút về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Ngành, lĩnh vực tuyển dụng.

- Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Gồm 02 bài thi, thi viết 01 bài thời gian 180 phút và thi trắc nghiệm 01 bài 45 phút về chuyên ngành theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển.

- Môn ngoại ngữ: Thi viết Tiếng Anh thời gian 90 phút hoặc thi vấn đáp thời gian từ 15 đến 30 phút.

- Môn tin học: Thi thực hành trên máy hoặc thi trắc nghiệm, thời gian 45 phút.

4.2. Đối với thí sinh dự thi công chức làm nghiệp vụ quản lý và ứng dụng công nghệ thông tin: Thi 03 môn

- Môn Kiến thức chung: Thi cùng đề với công chức chuyên môn nghiệp vụ kiểm sát.

- Môn nghiệp vụ chuyên ngành Công nghệ thông tin: Gồm 02 bài thi, 01 bài thi viết thời gian 180 phút và 01 bài thi trắc nghiệm thời gian 45 phút về chuyên ngành theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển.

- Môn Ngoại ngữ: 01 bài thi viết Tiếng Anh thời gian 90 phút hoặc thi vấn đáp thời gian từ 15 đến 30 phút.

5. Thời gian, địa điểm phát hành và nhận hồ sơ dự tuyển.

 - Thời gian bán và nhận hồ sơ từ ngày 21/11/2018 đến 21/12/2018  (trong giờ hành chính). Hồ sơ được phát hành theo mẫu và bán công khai (50.000 đồng/1 hồ sơ).

 - Địa điểm bán và nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc tại số 6, đường Lý Thái Tổ, phường Đống Đa, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

          6. Lệ phí thi:

- Lệ phí thi tuyển: 500.000 đồng/ người (Căn cứ Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức)

7. Chế độ ưu tiên trong tuyển dụng công chức

- Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng:

+ Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh,  người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển;

+ Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như bương binh, con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển;

+ Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự hoặc nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân; đội viên thanh niên xung phong; đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ; cán bộ Đoàn, Hội có thời gian công tác Đoàn, Hội từ 03 năm liên tục trở lên và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Người có bố đẻ, mẹ đẻ (kể cả bố nuôi, mẹ nuôi được pháp luật công nhận) là công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân (kể cả những người đã nghỉ việc hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội hoặc đã chết): được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển).

- Trường hợp người dự thi tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm thuộc diện ưu tiên cao nhất vào tổng số điểm thi tuyển.

8. Thời gian sơ tuyển và thi tuyển

            - Thời gian sơ tuyển: Dự kiến ngày 24/12/2018 đến 28/12/2018.

          - Thời gian thi tuyển: Do số lượng tuyển dụng dưới 05 người nên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc sẽ liên hệ với Viện KSND các tỉnh phía Bắc để phối hợp thi tuyển. Do vậy, lịch thi tuyển cụ thể sẽ thông báo sau.

          Để biết các thông tin chi tiết, xin liên hệ: Phòng Tổ chức cán bộ Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc, ĐT: 0211.3710.325./.

 

 

Nơi nhận:

- Vụ 15 VKSNDTC (b/c);

- Trang thông tin điện tử VKSND tối cao; báo Kiểm sát online;

- Báo Vĩnh Phúc;

- Trang thông tin điện tử VKSND tỉnh;

- Lưu: VT, P15.

          PHÓ VIỆN TRƯỞNG PHỤ TRÁCH

                                      (Đã Ký)

 

                                  Lê Tất Hiếu

Tác giả: Quản trị hệ thống - Nguồn: Phòng TKTP và CNTT - Số lần được xem: 642


Liên kết website