Kiểm sát trực tiếp Nhà tạm giữ Công an thành phố Vĩnh Yên

Ngày đăng: 02/03/2020  - Lượt xem: 164

Ngày 27/02/2020, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (Phòng 8) phối hợp Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vĩnh Yên và Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Vĩnh Yên trực tiếp kiểm sát việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam tại Nhà Tạm giữ Công an thành phố Vĩnh Yên 03 tháng đầu năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Việt Vương - trưởng đoàn kiểm sát công bố quyết định, kế hoạch trực tiếp kiểm sát và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong đoàn

Thay mặt Đoàn kiểm sát, đồng chí Nguyễn Việt Vương – Trưởng phòng 8 VKSND tỉnh công bố quyết định, kế hoạch trực tiếp kiểm sát. Đồng chí Vũ Trung Hưng - Phó Trưởng Công an thành phố - Trưởng Nhà tạm giữ báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong công tác quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù từ ngày 01/12/2019 đến ngày 27/02/2020.

Qua kiểm sát hồ sơ, sổ sách, gặp hỏi người bị tạm giữ, tạm giam thấy thấy Nhà tạm giữ Công an thành phố Vĩnh Yên đã thực hiện việc lập, quản lý hồ sơ, thủ tục đưa người vào Nhà tạm giữ theo đúng quy định; không có trường hợp nào quá hạn tạm giữ, tạm giam; không để xảy ra trường hợp người bị tạm giữ, tạm giam trốn, phạm tội mới hoặc vi phạm nội quy Nhà tạm giữ phải xử lý kỷ luật; thực hiện chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, cấp phát tư trang cho người bị tạm giữ, tạm giam theo đúng quy đinh của pháp luật.

Tuy nhiên, Nhà tạm giữ vẫn còn thiếu sót như: Việc tổ chức khám sức khỏe cho một số người bị tạm giữ, tạm giam còn chậm chưa bảo đảm quy định của pháp luật.

Tác giả: Trần Chung Kiên Phòng 8 - VKSND tỉnh Vĩnh Phúc - Nguồn: - Số lần được xem: 164


Liên kết website