Thanh tra hành chính và việc thực hiện quy chế dân chủ tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phúc Yên

Ngày đăng: 11/03/2020  - Lượt xem: 131

Ngày 06/3/2020, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tiến hành thanh tra hành chính và việc thực hiện Quy chế dân chủ tại VKSND thành phố Phúc Yên.

Tại buổi thanh tra, đồng chí Nguyễn Văn Tư – Chánh thanh tra Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai các nội dung thanh tra, tập trung về việc thực hiện quy chế dân chủ của đơn vị và công tác thu, chi tài chính, công tác quản lý chỉ đạo điều hành của lãnh đạo đơn vị đối với các khâu công tác. Thời điểm thanh tra từ ngày 01/12/2018 đến ngày 29/02/2020.

Thay mặt cho đơn vị được thanh tra, đồng chí Trương Ngọc Lương – Viện trưởng Viện KSND thành phố Phúc Yên hoàn toàn nhất trí với quyết định và kế hoạch thanh tra đồng thời bố trí nơi làm việc, phân công cán bộ phục vụ công tác thanh tra.

The kế hoạch, sau 01 ngày làm việc tập trung tại đơn vị, Đoàn thanh tra tiếp tục nghiên cứu hồ sơ, tài liệu đã thu thập trong quá trình thanh tra để ban hành kết luận thanh tra theo quy định.

Tác giả: Nguyễn Thoa – Phòng thanh tra - Nguồn: - Số lần được xem: 131


Liên kết website