Công bố Quyết định kiểm sát trực tiếp lần I năm 2020 đối với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày đăng: 27/04/2020  - Lượt xem: 118

 

Ngày 22/4/2020 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành công bố quyết định và kế hoạch kiểm sát trực tiếp lần I năm 2020 đối với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc.

Tham dự buổi công bố quyết định có lãnh đạo, kiểm sát viên Phòng kiểm sát giam giữ và thi hành án - VKSND tỉnh Vĩnh Phúc; đại diện lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự và lãnh đạo, chấp hành viên các phòng nghiệp vụ có liên quan của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc.

Đồng chí Nguyễn Việt Vương, Trưởng phòng kiểm sát giam giữ và thi hành án – VKSND tỉnh Vĩnh Phúc công bố Quyết định số 373/QĐ-VKS-P8 và Kế hoạch số 374/KH-VKS-P8 ngày 18/3/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đối với Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Theo kế hoạch, trong đợt kiểm sát này, VKSND tỉnh tập trung kiểm sát việc thực hiện các qui định về thủ tục, trình tự thi hành án, hoạt động phân loại giải quyết vụ việc thi hành án, việc thực hiện chế độ kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự. Thời điểm kiểm sát từ ngày 01/10/2019 đến ngày 31/3/2020.

Sau khi nghe công bố quyết định và kế hoạch kiểm sát trực tiếp, đại diện lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc đã báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự trong thời điểm kiểm sát; yêu cầu chấp hành viên, cán bộ chuyên môn chuẩn bị hồ sơ, sổ sách làm việc với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc theo qui định.

Theo kế hoạch, VKSND tỉnh tiến hành kiểm sát trực tiếp tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày công bố quyết định.

Tác giả: Lê Minh Hùng - Phòng 8 - Nguồn: - Số lần được xem: 118


Liên kết website