Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày đăng: 18/05/2020  - Lượt xem: 190

 

Chiều ngày15/5/2020, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức thành công đại hội Đảng bộ lần thứ VII,nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Vũ Ngọc Vinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tới dự và chỉ đạo đại hội.

Tham dự đại hội có đồng chí Lê Tất Hiếu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng bộ, Viện trưởng VKSND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ và toàn thể đảng viên của Đảng bộ VKSND tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ VKSND tỉnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, không ngừng đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt các mục tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội lần thứ VI đã đề ra. Công tác thực hành quyền công tố đã đạt được những kết quả tích cực, bảo đảm việc khởi tố, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; các trường hợp bắt, giữ xử lý hình sự đạt 100%; không có án đình chỉ do bị can không phạm tội; không có án VKS truy tố, Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội; công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp được tăng cường, phát hiện được nhiều vi phạm của các cơ quan tư pháp, kịp thời kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục, bảo đảm pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh và thống nhất.

Công tác chính trị tư tưởng, dân vận được chú trọng, đã quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố xây dựng tổ chức chi bộ gắn với việc củng cố, kiện toàn các phòng thuộc Viện kiểm sát tỉnh; chú trọng đổi mới phương pháp, nội dung sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân, tự phê bình và phê bình. Công tác phát triển đảng được quan tâm, trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 16 quần chúng ưu tú vào đảng, bảo đảm cả về số lượng và chất lượng đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường và gắn chặt với thanh tra, kiểm tra công tác chuyên môn nghiệp vụ. Trong nhiệm kỳ đã tiến hành 16 cuộc kiểm tra, giám sát, qua đó kịp thời phát hiện, uốn nắn những thiếu sót trong việc thực hiện quy định của Đảng và công tác chuyên môn. Các đoàn thể thường xuyên quan tâm xây dựng tổ chức, phát triển đoàn viên, hội viên, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của cán bộ, công chức. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định về nêu gương.

Với những kết quả đã đạt được trong công tác lãnh chỉ đạo, tổng kết công tác hàng năm, VKSND tỉnh Vĩnh Phúc đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều năm liền được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân; năm 2016, 2019 được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc. Đảng bộ VKSND tỉnh nhiều năm được Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh công nhận là Đảng bộ “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ mới 2020 – 2025, Đảng bộ VKSND tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục thực hiện phương châm “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Thực chất, hiệu quả”; nêu cao tính chủ động, sáng tạo, vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, xây dựng khối đoàn kết thống nhất, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chi bộ, lãnh đạo thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, xây dựng tổ chức Đảng và các đoàn thể trong sạch vững mạnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức và người lao động.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Vũ Ngọc Vinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnhVĩnh Phúc ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ VKSND tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020; đồng thời chỉ ra những mặt còn hạn chế, tồn tại cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí đề nghị đại hội phát huy trí tuệ tập thể, với tinh thần dân chủ, thẳng thắn để thảo luận, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong đó nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm Đảng ủy cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt, đó là đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương; quan tâm nâng cao chất lượng công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng,tạo nguồn phát triển đảng viên mới; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên; tăng cường công tác tự đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu thực thi pháp luật trong tình hình mới;về công tác nhân sự trong nhiệm kỳ  mới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối đề nghị đại hội sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ điều kiện, tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo bầu vào Ban Chấp hành khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, bảo đảm số lượng và đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới 2020 – 2025 gồm 5 đồng chí. Đồng chí Lê Tất Hiếu – Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng bộ khóa VI tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng bộ VKSND tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phát biểu ra mắt Ban Chấp hành khóa mới, đồng chí Lê Tất Hiếu, Bí thư Đảng bộ, Viện trưởng VKSND tỉnh cảm ơn sự tín nhiệm của đại hội. Trong nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành Đảng bộ sẽ đoàn kết thống nhất với tinh thần trách nhiệm cao, tích cực học tập và rèn luyện, thống nhất ý chí và hành động để chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đại hội đã đề ra, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ trong tình hình mới; xây dựng Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

Tác giả: Trịnh Duy Tám VKSND tỉnh Vĩnh Phúc - Nguồn: - Số lần được xem: 190


Liên kết website