Vĩnh Phúc: 747 phạm nhân được giảm án, tha tù trước thời hạn

Ngày đăng: 19/05/2020  - Lượt xem: 67

Ngày 8/5/2020, Trong tháng 4 năm 2020,Hội đồng xét giảm án, tha tù trước thời hạn có điều kiện TAND tỉnh đã quyết định giảm án, tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 747 phạm nhân đang cải tạo tại Trại giam Vĩnh Quang và Trại tạm giam Công an tỉnh.

Về tha tù trước thời hạn có điều kiện, căn cứ danh sách đề nghị của Trại giam Vĩnh Quang và Trại tạm giam Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Hội đồng xét tha tù trước thời hạn có điều kiện Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 15 phạm nhân (Vĩnh Quang: 12; Trại tạm giam: 03); không chấp nhận tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với 03 phạm nhân do chưa đủ điều kiện (Vĩnh Quang: 03).

Về giảm án, căn cứ danh sách đề nghị của Trại giam Vĩnh Quang và Trại tạm giam Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 732 phạm nhân (Vĩnh Quang: 714; Trại tạm giam: 18); loại khỏi danh sách xét giảm 01 phạm nhân vi phạm kỷ luật trong thời gian chờ kết quả xét giảm (Vĩnh Quang: 01); không xét giảm đối với 13 phạm nhân do đã hết án trong thời gian chờ xét giảm (Vĩnh Quang:12; Trại tạm giam: 01).

Quá trình kiểm sát việc tha tù trước thời hạn có điều kiện và xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã xem xét toàn diện hồ sơ, đối chiếu với các quy định của pháp luật. Tại các phiên họp xét tha tù trước thời hạn có điều kiện và xét giảm án, kiểm sát viên tham gia phiên họp đã trình bày quan điểm của Viện kiểm sát về các trường hợp xét tha tù và xét giảm án, Hội đồng xét tha tù và xét giảm án đã xét, quyết định phù hợp với quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

Trong thời điểm cả nước thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, công tác xét tha tù trước thời hạn có điều kiện và xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù vừa được thực hiện công khai, dân chủ, chính xác và đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật, vừa bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh; công tác xét tha tù, xét giảm ánkhông phân biệt đối xử hoặc hạn chế với bất kỳ phạm nhân nào.Những phạm nhân được xét tha tù, xét giảm án đợt này là những người có quá trình nỗ lực, phấn đấu trong chấp hành án, được xếp loại thi đua chấp hành án phạt tù đạt loại khá trở lên... Sau khi quyết định xét tha tù trước thời hạn có điều kiện, quyết định xét giảm thời hạn chấp hành án có hiệu lực pháp luật.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19,Trại tạm giam Công an tỉnh Vĩnh Phúc và Trại giam Vĩnh Quang không tổ chức công bố các quyết định mà thông báo kết quả đến từng phạm nhân và làm thủ tụchỗ trợ tiền tàu xe cho những phạm nhân được xét giảm hết thời hạn chấp hành án còn lại trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng, phạm nhân tha tù trước thời hạn trở về địa phương chấp hành thời gian thử thách.

 

Tác giả: Trần Chung Kiên Phòng 8 - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc - Nguồn: - Số lần được xem: 67


Liên kết website