lịch trực tháng 9/2020

Ngày đăng: 31/08/2020  - Lượt xem: 101

VIỆN KSND TỈNH VĨNH PHÚC

   VĂN PHÒNG TỔNG HỢP

LỊCH TRỰC NGHIỆP VỤ THÁNG 9/2020

 

Số TT

Họ và Tên

Chức vụ-đơn vị

31/8

04/9

04/9 07/9

07/911/9

11/9 14/9

14/9 18/9

18/921/9

21/925/9

25/928/9

28/9

02/10

I

LÃNH ĐẠO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Lê Tất Hiếu

VT

 

x

x

 

   

 

 

 

02

Ngô Khương Tuyến

PVT

 

 

 

x

x

 

 

 

 

03

Bùi Mạnh Cường

PVT

 

 

   

 

x

x

 

 

04

Đặng Thanh Nhàn

PVT

x

 

 

 

 

 

 

   x

x

II

TRƯỞNG CA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Nguyễn Việt Vương

TP8

 

 

 

 

x

 

 

 

 

02

Nguyễn Phương Nam

TP9

 

 

 

x

 

 

 

 

 

03

Mầu Mai Quyên

TP7

 

 

 

 

 

 

x

 

 

04

Hà Thị Thu Huệ

TP10

 

 

 

 

 

x

 

 

 

05

Trịnh Duy Tám

TP15

 

x

 

 

 

 

 

 

x

06

Trần Anh Tuấn

CVP

x

 

 

 

 

 

 

 

 

07

Bùi Văn Dũng

TP2

 

 

x

 

 

 

 

 

 

08

Nguyễn Văn Tư

C.T.Tr

 

 

 

 

 

 

 

x

 

III

KIỂM SÁT VIÊN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Hoàng Tuấn Ninh

PCTTra

 

 

 

 

x

 

 

 

 

02

Nguyễn Thị Thơm

PP2

x

 

 

 

 

 

 

 

 

03

Phạm Văn Trường

PP8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

Nguyễn Kim Thanh

PP8

 

 

 

x

 

 

 

 

 

05

Bùi Thị Thu Hằng

PP7

 

 

 

 

 

 

x

 

 

06

Lê Thị Huệ

KSV

 

 

 

 

 

 

 

 

x

07

Nguyễn Thị Đào Hoa

PP10

 

 

x

 

 

 

 

 

 

08

Vũ Văn Hậu

KSV

 

x

 

 

 

 

 

 

 

09

Nguyễn Xuân Sơn

KSV

 

 

 

 

 

 

 

x

 

10

Kiều Thị Huệ

KSV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Nguyễn Thị Văn

KSV

 

 

 

 

 

x

 

 

 

12

Lê Xuân Thắng

KSV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Cao Thị Thanh Huyền

KSV

 

 

 

x

 

 

 

 

 

14

Hà Thị Loan

PVP

(2/9)x

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Phùng Ngọc Tuấn

KSV

 

 

 

 

 

 

 

x

 

16

Vũ Văn Nam

KSV

 

 

 

 

 

x

 

 

 

17

Nguyễn Thị Việt Hà

PP9

 

x

 

 

 

 

 

 

 

IV

LÁI XE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Nguyễn Văn Tám

VP

 

x

 

 

x

 

 

x

 

02

Nguyễn Văn Thắng

VP

 

 

x

 

 

x

 

 

x

03

Nguyễn Văn Cường

VP

x

 

 

x

 

 

x

 

 

Ghi chú: Ca trực từ 17h ngày 31/8 đến 04/9 có 1 ngày nghỉ lễ mùng 2/9 thêm 1 KSV trực (Đ.c Hà Thị Loan trực ngày 2/9)

Vĩnh phúc, ngày 31 tháng 8 năm 2020

                                                                                         CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

                                                                                                   Trần Anh Tuấn

Tác giả: VP - VKSND - Nguồn: - Số lần được xem: 101

Tin bài cùng chuyên mục


Liên kết website