Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Dương phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp kiểm sát trực tiếp Nhà tạm giữ Công an huyện quý III năm 2020

Ngày đăng: 09/09/2020  - Lượt xem: 74

Vừa qua, VKSND huyện Tam Dương đã phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện quý III năm 2020.

          Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Công an huyện Tam Dương báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong công tác quản lý tạm giữ, tạm giam quý III năm 2020, Đoàn kiểm sát đã trực tiếp kiểm tra hồ sơ, sổ sách, tài liệu liên quan đến công tác theo dõi, quản lý người bị tạm giữ, tạm giam; gặp hỏi người bị tạm giữ, tạm giam. Qua kiểm tra thấy Nhà tạm giữ Công an huyện đã thực hiện nghiêm túc Luật thi hành tạm giữ, tạm giam về thời hạn tạm giữ, tạm giam, việc đưa người bị tạm giữ, tạm giam ra khỏi nơi giam giữ; thực hiện chế độ ăn, ở, cấp phát tư trang cho người bị tạm giữ, tạm giam theo đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, Nhà tạm giữ vẫn còn có tồn tại, thiếu sót như: Cho người bị tạm giam nhận quà gửi từ người thân vượt quá số lần quy định, hồ sơ còn thiếu tài liệu theo quy định. Đoàn kiểm sát đã yêu cầu Trưởng nhà tạm giữ Công an huyện Tam Dương rút kinh nghiệm và có biện pháo khắc phục tồn tại, bảo đảm việc tạm giữ, tạm giam được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Tác giả: Tạ Việt Hùng – VKSND huyện Tam Dương - Nguồn: - Số lần được xem: 74

Tin bài cùng chuyên mục


Liên kết website