Tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình đối với người lao động từ ngày 01/01/2021

Ngày đăng: 27/01/2021  - Lượt xem: 102

Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 quy định tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Theo đó, từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Sau đó cứ mỗi năm, tuổi nghỉ hưu tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Người có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Chính phủ sẽ có quy định chi tiết về những người được nghỉ hưu sớm và nghỉ hưu muộn hơn.

Với quy định này, năm 2021, tuổi nghỉ hưu của nam sẽ là 60 tuổi 3 tháng, năm 2022 là 60 tuổi 6 tháng, năm 2023 là 60 tuổi 9 tháng... đến năm 2028 thì đủ 62 tuổi. Tương tự, với lao động nữ, năm 2021 tuổi nghỉ hưu là 55 tuổi 4 tháng, năm 2022 là 55 tuổi 8 tháng, năm 2023 là 56 tuổi, đến năm 2035 thì nữ nghỉ hưu khi đủ 60 tuổi. Từ năm 2028 trở đi, tuổi nghỉ hưu của lao động nam không tăng thêm và duy trì ở mức 62 tuổi; từ năm 2035 tuổi nghỉ hưu của nữ duy trì ở mức 60 tuổi. Theo lộ trình này, lao động nam sinh từ năm 1966 và lao động nữ sinh từ năm 1975 trở về sau sẽ nghỉ hưu khi đủ 62 đối với nam và 60 đối với nữ.

Tác giả: Lê Minh Hùng - Phòng TCCB, VKSND tỉnh Vĩnh Phúc - Nguồn: - Số lần được xem: 102

Tin bài cùng chuyên mục


Liên kết website