Đảng bộ Viện kiểm sát nhân tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày đăng: 27/01/2021  - Lượt xem: 64

Sáng ngày 26/01/2021, đồng chí Lê Tất Hiếu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng bộ, VKSND tỉnh chủ trì Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham gia học tập nghị quyết có đầy đủ các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ cùng toàn thể đảng viên, công chức và người lao động thuộc Đảng bộ VKSND tỉnh.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Bùi Huy Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội. Trong đó, đồng chí đã tập trung quán triệt những kết quả Đảng bộ tỉnh đã đạt được, hạn chế, tồn tại, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ 2015-2020; những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức tác động, ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh; phương hướng, nhiệm vụ, quan điểm, mục tiêu, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội. Với kinh nghiệm và khả năng truyền đạt khoa học, đồng chí Bùi Huy Tùng đã cung cấp cho cán bộ, đảng viên của Đảng bộ những thông tin hữu ích và cái nhìn tổng thể, toàn diện về những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Duy Tám, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng bộ, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ VKSND tỉnh trân trọng cảm ơn đồng chí Bùi Huy Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã giúp cho Đảng bộ VKSND tỉnh hoàn thành kế hoạch quán triệt, học tập Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí cũng yêu cầu sau hội nghị, các chi bộ tiếp tục tổ chức cho cán bộ, đảng viên trong chi bộ học tập, triển khai thực hiện bằng các hình thức phù hợp; yêu cầu đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phụ trách công tác tuyên giáo tham mưu Đảng ủy xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội; trên cơ sở chương trình hành động của Đảng ủy, các chi bộ, các đoàn thể, các phòng nghiệp vụ và từng đồng chí cán bộ, đảng viên xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh trong những năm tới.

Tác giả: Ngô Hồng – Phòng 15, VKSND tỉnh Vĩnh Phúc - Nguồn: - Số lần được xem: 64


Liên kết website