Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

Ngày đăng: 01/02/2021  - Lượt xem: 79

Sáng ngày 29/01/2021, đồng chí Lê Tất Hiếu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng bộ, Viện trưởng VKSND tỉnh chủ trì Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

          Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Viện, Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Theo báo cáo trình bày tại hội nghị, năm 2020, BCH Đảng bộ VKSND tỉnh đã kịp thời xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định về nêu gương; lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Quốc hội, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn công tác của VKSND tối cao, chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác kiểm sát năm 2020; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng, chủ động thực hiện nhiều biện pháp công tác, do vậy đã hoàn thành 127/127 chỉ tiêu có phát sinh do VKSND tối cao đề ra, trong đó có 43 chỉ tiêu vượt, chiếm 28,3%, 25 chỉ tiêu không phát sinh; không có án khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử oan, sai, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội.

Trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội các chi bộ và đại hội Đảng bộ VKSND tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025; sau đại hội đã chỉ đạo xây dựng quy chế làm việc của các chi bộ và Quy chế làm việc của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy; Chương trình công tác toàn khóa của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2025; ban hành 01 Nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 – 2025; chỉ đạo UBKT ban hành văn bản hướng dẫn và 28 biểu mẫu để các chi bộ thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 – 2025; phối hợp với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Viện thực hiện tốt công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý cũng như bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh pháp lý đối với nhân sự là đảng viên của Đảng bộ; chú trọng thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định của Bộ Chính trị và của ngành Kiểm sát nhân dân.

Chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Đảng bộ xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và tiến hành 3 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 4 lượt chi bộ bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể cơ quan như Hội Cựu chiến binh, Công đoàn cơ quan, Chi đoàn thanh niên thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, phấn đấu xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh, vững mạnh xuất sắc.

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2020, Đảng bộ VKSND tỉnh được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phân loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được tặng giấy khen Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; 100% các chi bộ và đảng viên trong đảng bộ được phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 01 chi bộ và 12 đảng viên được phân loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng ủy VKSND tỉnh tặng giấy khen.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Tất Hiếu, Bí thư Đảng bộ, Viện trưởng VKSND tỉnh yêu cầu trong năm 2020, Đảng ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Tập trung tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, qua đó nhằm thống nhất quan điểm nhận thức và vận dụng linh hoạt, góp phần nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đi vào thực tiễn.

2. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cho cán bộ, đảng viên; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định về nêu gương, gắn với việc thực hiện tốt cuộc vận động của ngành về xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm.

3. Tăng cường trách nhiệm của các phòng nghiệp vụ trong công tác kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ VKS cấp huyện; xác định rõ trách nhiệm và đề cao vai trò của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các hoạt động của đơn vị, nhất là trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

4. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận của Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng. Các chi bộ triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 50-NQ/ĐU ngày 16/11/2020 của Đảng ủy và Hướng dẫn số 01-HD/UBKT ngày 16/11/2020 của UBKT Đảng ủy, trọng tâm là kiểm tra việc quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 và Nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025; nâng cao hiệu quả công tác dân vận thông qua việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình dân vận khéo theo hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên.

5. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, các chi bộ, các phòng nghiệp vụ theo hướng phân công, phân nhiệm cụ thể, rõ ràng; nâng cao tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các đơn vị; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Kiên quyết xử lý đối với những cán bộ, công chức phẩm chất đạo đức kém, thiếu tinh thần trách nhiệm với công việc; lợi dụng chức vụ để nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân.

6. Lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể, tổ chức chính trị trực thuộc hoạt động sôi nổi, có hiệu quả góp phần xây dựng chi bộ, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Tại Hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ đã trao tặng Giấy khen cho Chi bộ Phòng 9, phòng 10 đạt tiêu chuẩn Trong sạch vững mạnh tiêu biểu và 12 đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Tác giả: Ngô Hồng – Phòng 15 VKSND tỉnh - Nguồn: - Số lần được xem: 79


Liên kết website