Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc kiểm sát hồ sơ và tham gia phiên họp xét tha tù trước thời hạn có điều kiện đợt cuối năm 2020

Ngày đăng: 01/02/2021  - Lượt xem: 72

Ngày 12/01/2021, đại diện VKSND tỉnh đã tham gia phiên họp của Hội đồng xét tha tù trước thời hạn có điều kiện của Tòa án nhân dân tỉnh để xét tha tù trước thời hạn cho 30 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh và Trại giam Vĩnh Quan, Bộ Công an.

Qua kiểm sát hồ sơ và tham gia phiên họp thấy, việc xét tha tù được tổ chức, thực hiện theo đúng quy trình, bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, chính xác. Các phạm nhân được đề nghị xét tha tù trước thời hạn có điều kiện là những phạm nhân cải tạo tốt, nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế nơi giam giữ, tích cực học tập, lao động, được xếp loại cải tạo từ khá trở lên… đủ các điều kiện, tiêu chuẩn để được xét và có xác nhận của chính quyền địa phương với nội dung “phạm nhân được tha tù trước thời hạn có điều kiện sẽ không ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương”. Căn cứ kết quả xem xét công khai tại phiên họp và đề nghị của Kiểm sát viên, Hội đồng xét tha tù trước thời hạn có điều kiện đã quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 02 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh và 28 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại giam Vĩnh Quang thuộc Bộ Công an, quyết định của Hội đồng phù hợp với quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. 

Sau khi các quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện có hiệu lực, không có quyết định nào bị kháng nghị hoặc khiếu nại. Ngày 27/01/2021, Trại tạm giam Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Trại giam Vĩnh Quang đã làm thủ tục tha tù cho 30 phạm nhân, hỗ trợ tiền tàu xe cho những phạm nhân được xét tha tù trở về địa phương chấp hành thời gian thử thách theo quy định.

Tác giả: Trần Chung Kiên – Phòng 8 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc - Nguồn: - Số lần được xem: 72


Liên kết website