Công bố quyết định thanh tra theo kế hoạch về nghiệp vụ tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phúc Yên

Ngày đăng: 18/03/2021  - Lượt xem: 133

Ngày 16/03/2021, Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã công bố quyết định  và kế hoạch thanh tra về nghiệp vụ đối với Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Nội dung thanh tra tập trung vào công tác tiếp nhận, xử lý và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và công tác kiểm sát thi hành án hình sự, thời điểm từ ngày 01/12/2020 đến ngày 28/02/2021, thời gian thanh tra là 30 ngày kể từ ngày 16/03/2021.

Đồng chí Nguyễn Văn Tư – Chánh thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra đã công bố, triển khai quyết định, kế hoạch thanh tra, quy trình, cách thức làm việc để cuộc thanh tra đạt kết quả cao nhất. Thay mặt cho đơn vị được thanh tra, đồng chí Trương Ngọc Lương, Viện trưởng Viện KSND thành phố Phúc Yên báo cáo tóm tắt kết quả công tác của đơn vị trong thời điểm thanh tra, bố trí nơi làm việc, phân công cán bộ phục vụ đoàn thanh tra, bảo đảm điều kiện thuận lợi để đoàn thanh tra thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch.

Sau khi công bố quyết định, kế hoạch, đoàn thanh tra đã nghiên cứu báo cáo, trao đổi, thống nhất một số vấn đề liên quan đến nội dung thanh tra và nhận bàn giao hồ sơ, tài liệu của đơn vị để tiếp tục nghiên cứu, kết luận thanh tra theo quy định.

Tác giả: Cao Hồng Linh – Phòng Thanh tra, Khiếu tố - Nguồn: - Số lần được xem: 133


Liên kết website