Ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Ngày đăng: 12/04/2021  - Lượt xem: 136

Chiều 12/4, UBND tỉnh tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác giữa HĐND, UBND tỉnh, TAND tỉnh, VKSND tỉnh với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm, giai đoạn 2021 – 2025.

Dự lễ ký kết có đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 238 của Ban Bí thư Trung ương về ban hành “Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã xây dựng chương trình phối hợp.

Nội dung phối hợp nhằm định hướng tư tưởng và chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền trong Đảng bộ, nhân dân và trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và địa phương trong triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các đề án, dự án, chương trình trọng điểm của tỉnh đã, đang và sẽ triển khai trong giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo; đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, sai sự thật, ngăn cản việc thực thi pháp luật và phát triển kinh tế - xã hội; các cơ quan tham gia Chương trình phối hợp có trách nhiệm tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo giải quyết các vấn đề hoặc trực tiếp tham gia cùng cơ quan liên quan giải quyết khi xảy ra các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm; kịp thời cung cấp thông tin phản hồi giúp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp thông tin đầy đủ, chính thống để định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật để người dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật,… góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Nhà nước; kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa, không để xảy ra điểm nóng; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Tác giả: Lê Thị Bích Thảo- Văn phòng tổng hợp - Nguồn: - Số lần được xem: 136


Liên kết website