Đảng bộ Viện kiểm sát nhân tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngày đăng: 05/07/2021  - Lượt xem: 67

Chiều ngày 01/7/2021, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt,tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc khóa XIII của Đảng tới toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ.

Đồng chí Bùi Huy Tùng,Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tới dự, chỉ đạo và trực tiếp truyền đạt các nội dung cơ bản của Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh tình hình dịch bệnh tại Vĩnh Phúc đã được khống chế nhưng tình hình dịch bệnh tại một số tỉnh, thành phố tiếp tục diễn biến phức tạp. Vì vậy, Ban tổ chức yêu cầu đại biểu dự hội nghị thực hiện nghiêm túc các biện pháp chống dịch bệnh, nhất là khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.Tại hội nghị, toàn thể đảng viên, công chức, người lao động thuộc Đảng bộ VKSND tỉnh đã nghe đồng chí báo cáo viên truyền đạt những nội dung cơ bản của Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trọng tâm là Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trình đại hội XIII và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Duy Tám, Ủy viên Ban cán sự Đảng,Phó Bí thư Đảng ủy VKSND tỉnh yêu cầuđồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phụ trách công tác tuyên giáo và Văn phòng Đảng ủy khẩn trương tham mưu cho Đảng ủy xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; bí thư các chi bộ tiếp tục tổ chức cho đảng viên trong chi bộ nghiên cứu, học tập Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và xây dựng Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội phù hợp với yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ của chi bộ; Ủy ban kiểm tra Đảng ủy tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết đại biểu, sớm đưa Nghị quyết đi vào thực tiễn.

Tác giả: Ngô Hồng – Phòng 15, VKSND tỉnh Vĩnh Phúc - Nguồn: - Số lần được xem: 67


Liên kết website