Kết luận thanh tra chuyên đề về nghiệp vụ tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phúc Yên

Ngày đăng: 08/07/2021  - Lượt xem: 72

Sáng 7/7/2021, Thanh tra VKSND tỉnh tiến hành công bố kết luận thanh tra chuyên đề về công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạmvà kiểm sát thi hành án hình sự đối với Viện KSND thành phố Phúc Yên

Theo kết luận thanh tra, công tác tiếp nhận, xử lý và giải quyết tin báo, tố giác về tội phạmvà kiểm sát thi hành án hình sự trong thời điểm từ ngày 01/12/2019 đến ngày 28/02/2021, VKSND thành phố Phúc Yênđã mở đầy đủ các loại sổ sách thụ lý theo quy định, ghi chép sạch sẽ, đúng cột mục; Hồ sơ kiểm sát được thiết lập đầy đủ và đánh số bút lục; tiến độ giải quyết các tin báo, kiểm sát các quyết định hoãn thi hành án hình sự bảo đảm đúng quy định.

Tuy nhiên, cũng còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số hồ sơ giải quyết tin báo không có báo cáo tiến độ giải quyết; kiểm sát viên không xây dựng báo cáo đề xuất đường lối giải quyết tin báo, tố giác tội phạm; không đề ra yêu cầu kiểm tra, xác minh; hồ sơ kiểm sát thi hành án hình sự đối với người bị kết án trốn truy nã trong giai đoạn thi hành án không có bản án sơ thẩm, phúc thẩm theo quy định.

Thay mặt đơn vị được thanh tra, đồng chí Trương Ngọc Lương, Viện trưởng VKSND thành phố Phúc Yên nhất trí với kết luận thanh tra. Trong thời gian tới đơn vị sẽ tổ chức rút kinh nghiệm, đề ra giải pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng các khâu công tác.

Tác giả: Hồng Linh – Phòng thanh tra, Khiếu Tố - Nguồn: - Số lần được xem: 72


Liên kết website