Công bố quyết định thanh tra theo kế hoạch về nghiệp vụ tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Xuyên

Ngày đăng: 30/07/2021  - Lượt xem: 119

Ngày 28/7/2021, Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã công bố quyết định và kế hoạch thanh tra chuyên đềvề công tác thi hành án hình sự và công tác kiểm sát tạm đình chỉ giải quyết vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật tại VKSND huyện Bình Xuyên, thời điểm thanh tra từ ngày 01/12/2020 đến ngày 30/06/2021.

Đồng chí Nguyễn Văn Tư – Chánh thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra đã công bố quyết định và kế hoạch về việc thanh tra chuyên đề đối với VKSND huyện Bình Xuyên cũng như quy trình, cách thức làm việc để cuộc thanh tra đạt kết quả tốt.

Thay mặt đơn vị được thanh tra, đồng chí Nguyễn Văn Nhâm- Viện trưởng Viện KSND huyện Bình Xuyên báo cáo tóm tắt kết quả công tác của đơn vị trong thời điểm thanh tra, đồng thời bố trí nơi làm việc, phân công cán bộ phục vụ đoàn thanh tra, bảo đảm điều kiện thuận lợi để đoàn thanh tra thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch.

Sau khi công bố quyết định và kế hoạch thanh tra, Đoàn thanh tra trực tiếp nghiên cứu hồ sơ, sổ sách có liên quan đến nội dung thanh tra; nhận bàn giao hồ sơ để tiếp tục nghiên cứu ban hành kết luận thanh tra theo kế hoạch.

Tác giả: Cao Hồng Linh –Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc - Nguồn: - Số lần được xem: 119


Liên kết website