Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Lạc tăng cường phối hợp với Cơ quan điều tra trong công tác giải quyết án hình sự

Ngày đăng: 30/07/2021  - Lượt xem: 140

Chiều ngày 28/7/2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Lạc chủ trì họp liên ngành giữa Viện kiểm sát và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện để đánh giá kết quả phối hợp trong công tác giải quyết một số tin báo tội phạm và vụ án hình sự

Qua đánh giá của lãnh đạo hai ngành, trong thời gian qua, hai cơ quan đã phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trong công tác giải quyết tin báo, điều tra các vụ án hình sự. Việc giải quyết cơ bản  bảo đảm đúng quy định của pháp luật, không có án khởi tố, điều tra, truy tố sai tội danh; các chỉ tiêu phối hợp đều đạt và vượt so với yêu cầu đề ra… Tuy nhiên, tiến độ giải quyết tin, án hình sự ở giai đoạn điều tra còn chậm; một số tin báo, án có khó khăn vướng mắc nhưng Điều tra viên, Kiểm sát viên chưa kịp thời phối hợp đánh giá, thống nhất để báo cáo, đề xuất lãnh đạo liên ngành cho đường lối chỉ đạo thực hiện dẫn đến số tin phải kéo dài thời hạn giải quyết còn nhiều, Viện kiểm sát đã có công văn đôn đốc nhưng Cơ quan điều tra chưa giải quyết…. Do đó, lãnh đạo hai ngành cần đẩy mạnh công tác phối hợp chỉ đạo Điều tra viên, Kiểm sát viên tiếp tục tăng cường trách nhiệm, đẩy nhanh tiến độ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và giải quyết án.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Thành Vinh– Viện trưởng Viện KSND huyện Yên Lạc nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác phối hợp liên ngành; một số hạn chế trong công tác phối hợp cần rút kinh nghiệm, khắc phục ngay và những giải pháp mang tính chất căn bản, toàn diện để hai cơ quan tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp trong giải quyết tin báo và giải quyết án hình sự./.

Tác giả: Khổng Thị Phú Vân – Viện KSND huyện Yên Lạc - Nguồn: - Số lần được xem: 140


Liên kết website