Kết luận thanh tra chuyên đề về nghiệp vụ tại Viện VKSNDhuyện Bình Xuyên

Ngày đăng: 12/11/2021  - Lượt xem: 70

Sáng 09/11/2021, Thanh tra VKSND tỉnh đã công bố kết luận thanh tra chuyên đề về công tác kiểm sát thi hành án dân sự và kiểm sát tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự đối với Viện KSND huyện Bình Xuyên.

Theo kết luận thanh tra, VKSND huyện Bình Xuyên đã mở đầy đủ các loại sổ sách thụ lý theo quy định, ghi chép sạch sẽ, đúng cột mục; hồ sơ kiểm sát được thiết lập đầy đủ và đánh số bút lục.Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số hồ sơ không có phiếu kiểm sát các quyết định về thi hành án; quyết định thi hành án chủ động, thi hành án theo yêu cầu là bản phô tô; không có thông báo kết quả xác minh điều kiện thi hành án cho người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án sau 2 lần xác minh; chậm xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án; không thực hiện việc xác minh tiếp theo để có cơ sở xác định người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án; chậm đôn đốc cơ quan có thẩm quyền cung cấp chứng cứ và chưa kiểm sát chặt chẽ về tư cách pháp lý của người đại diện theo uỷ quyền cho đương sự.

Thay mặt đơn vị được thanh tra, đồng chí Nguyễn Văn Nhâm, Viện trưởng VKSND huyện Bình Xuyên nhất trí với kết luận thanh tra. Trong thời gian tới đơn vị sẽ tổ chức rút kinh nghiệm, đề ra giải pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng các khâu công tác.

Tác giả: Hồng Linh – Phòng thanh tra, Khiếu Tố - Nguồn: - Số lần được xem: 70


Liên kết website