Viện kiểm sát kiến nghị khắc phục vi phạm trong việc chậm cung cấp hồ sơ, tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của Tòa án

Ngày đăng: 22/11/2021  - Lượt xem: 101

Nhận thấy các Văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh chậm cung cấp tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của Tòa án là một trong những nguyên nhân làm kéo dài thời hạn giải quyết vụ án hành chính, dân sự về tranh chấp đât đai, VKSND tỉnh đã ban hành văn bản kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh chấn chỉnh tình trạng này.

Theo kiến nghị của VKSND tỉnh, trong những năm gần đây, các vụ án hành chính, dân sựTòa án thụ lý liên quan đến tranh chấp về thừa kế, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...ngày càng gia tăng. Nhưng quá trình giải quyết gặp nhiều khó khăn, nhiều vụ kéo dài dotính chất phức tạp, việc thu thập chứng cứ, nhất là hồ sơ quản lý đất đai rất khó khăn do hồ sơ lưu trữ có sự thay đổi hoặc bị thất lạc... Đối với từng vụ việc cụ thể, ngoài tài liệu do các đương sự giao nộp, Tòa án đều có văn bản yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan đến công tác quản lý đất đai nhưng nhiều vụ việc các cơ quan quản lý, nhất là các Văn phòng đăng ký đất đai chưathực hiện đúng quy định tại khoản 3 Điều 93 Luật Tố tụng hành chính và khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng dân sự, chậm cung cấp tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của Tòa án làm cho quá trình giải quyết nhiều vụ án kéo dài, một số vụ phải tạm đình chỉ, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền,lợi ích hợp pháp của các đương sự.

Viện KSND tỉnh đã ban hành văn bản kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnhchỉ đạo các Văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các quy định của Luật Tố tụng hành chính, Bộ luật Tố tụng dân sự về trách nhiệm và thời hạn cung cấp tài liệu, chứng cứ cho Tòa án, góp phần đảm bảo tiến độ giải quyết các vụ án được kịp thời, đúng quy định pháp luật.

Tác giả: Kim Bách Chiến - Phòng 10 Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc. - Nguồn: - Số lần được xem: 101


Liên kết website