Hướng dẫn mới về tuyên lãi trong vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng

Ngày đăng: 24/12/2021  - Lượt xem: 258

Theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP, ngày 11/01/2019 của Hội đồng Thẩm phấn TAND tối cao, từ ngày 15/3/2019, bên có nghĩa vụ trong vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng phải chịu khoản tiền lãi quá hạn của số tiền còn phải thi hành án, theo mức lãi suất mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng cho đến khi thi hành án xong toàn bộ khoản nợ. Nội dung này khác với Án lệ số 08, bên có nghĩa vụ chịu khoản tiền lãi quá hạn của số tiền nợ gốc chưa thanh toán.

Trước đây,theo Án lệ số 08/2016/AL của TAND tối cao, đối với các khoản tiền vay của tổ chức tín dụng, ngoài khoản tiền nợ gốc, lãi vay trong hạn, lãi vay quá hạn, phí mà khách hàng vay phải thanh toán cho bên cho vay theo hợp đồng tín dụng tính đến ngày xét xử sơ thẩm, “kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm khách hàng vay còn phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi quá hạn của số tiền nợ gốc chưa thanh toán, theo mức lãi suất mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng cho đến khi thanh toán xong khoản nợ gốc này”.

Tuy nhiên, kể từ ngày 15/3/2019, thời đimẻ Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP có hiệu lực thi hành, việc xác định mức lãi suất, thời điểm tính lãi suất và số tiền để tính lãi suất được hướng dẫn khái quát, đầy đủ hơn, cụ thể như sau: “Đối với trường hợp chậm thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng mà các bên có thỏa thuận về việc trả lãi thì quyết định kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất các bên thỏa thuận nhưng phải phù hợp với quy định của pháp luật; nếu không có thỏa thuận về mức lãi suất thì quyết định theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015” (điểm a, khoản 1 Điều 13).

Như vậy, kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm, bên phải thi hành án (tức bên có nghĩa vụ trả tiền)phải chịu khoản tiền lãi quá hạn của số tiền còn phải thi hành án, theo mức lãi suất mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng cho đến khi thi hành án xong toàn bộ số tiền này (khôngphải chỉ chịu khoản tiền lãi quá hạn của số tiền nợ gốc chưa thanh toán như quy định tại Án lệ số 08/2016/AL).Do vậy, trong quá trình giải quyết vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng,Tòa án cần áp dụng đúng quy định pháp luật để không làm ảnh hưởng đến quyền và lợi hợp pháp của đương sự.

Tác giả: Nguyễn Thị Đào Hoa – VKSND tỉnh Vĩnh Phúc - Nguồn: - Số lần được xem: 258


Liên kết website