Kinh nghiệm nhận diện, phát hiện vi phạm trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự

Ngày đăng: 06/05/2022  - Lượt xem: 26

Sáng ngày 6/5/20222, đồng chí Lê Tất Hiếu, Viện trưởng VKSND tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến Chuyên đề “Kinh nghiệm nhận diện, phát hiện vi phạm trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và các việc khác theo quy định của pháp luật”.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Viện KSND tỉnh có đại diện Lãnh đạo Vụ 10, Vụ 14- Viện KSND tối cao và lãnh đạo Viện KSND cấp cao tại Hà Nội; các đồng chí lãnh đạo Viện KSND tỉnh, Trưởng các phòng trực thuộc, Kiểm sát viên, kiểm tra viên, chuyên viên Phòng 9, Phòng 10 thuộc Viện KSND tỉnh; Viện trưởng Viện KSND các huyện, thành phố; tại điểm cầu Viện KSND cấp huyện có các đồng chí Phó Viện trưởng, kiểm sát viên, kiểm tra viên và chuyên viên làm công tác nghiệp vụ của Viện KSND cấp huyện.

Toàn cảnh hội nghị

Báo cáo chuyên đề do đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh trình bày đã tổng hợp, phân tích làm rõ các dạng vi phạm mà VKS 2 cấp đã phát hiện trong năm 2021 và kinh nghiệm nhận diện, phát hiện từng dạng vi phạm như: Vi phạm trong việc xác định sai quan hệ tranh chấp; xác định sai tư cách tố tụng của đương sự, không đưa đầy đủ người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia tố tụng; vi phạm trong việc xác minh, thu thập chứng cứ; vi phạm về đánh giá chứng cứ; giải quyết vượt quá yêu cầu khởi kiện; giải quyết không hết yêu cầu của đương sự; vi phạm nguyên tắc phân chia tài sản, di sản; không xem xét quyết định cá biệt khi giải quyết vụ án; công nhận giao dịch vi phạm điều cấm của pháp luật; vi phạm về án phí. Báo cáo chuyên đề cũng đã phân tích, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, từ đó đề ra các giải pháp nâng cao kinh nghiệm nhận diện, phát hiện vi phạm trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe ý kiến tham luận của 6 tập thể và 02 cá nhân thuộc VKS 2 cấp; phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Vụ 10, Vụ 14 và Viện cấp cao 1 đều ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác kiểm sát giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự và việc xây dựng báo cáo Chuyên đề của VKSND tỉnh, đây là tài liệu rất có giá trị thực tiễn để lãnh đạo, cán bộ, kiểm sát viên hai cấp tham khảo, học tập trpong công tác kiểm sát phát hiện các vi phạm tương tự của Tòa án trong thời gian tới.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Tất Hiếu, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh yêu cầu VKS 2 cấp tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 04/CT-VKSTC ngày 22/3/2018, Chỉ thị 07/CT-VKSTC ngày 06/8/2021 của VKSND tối cao;Kế hoạch số 1259/KH-VKS-P9 ngày 09/9/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về thực hiện Chỉ thị 07/CT-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Nghị quyết chuyên đề số 61-NQ/BCSĐ, ngày 10/02/2022 của Ban cán sự Đảng VKSND tỉnhvề công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác kiểm sát giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự; tổ chức nghiên cứu nắm chắc các dạng vi phạm và thực hiện tốt các giải pháp đã đề ra trong chuyên đề để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự của 2 cấp.

Tác giả: Hà Thị Loan, Phòng 9- VKSND tỉnh - Nguồn: - Số lần được xem: 26


Liên kết website