Công bố giảm án, tha tù trước thời hạn có điều kiện cho phạm nhân dịp 30/4

Ngày đăng: 09/05/2022  - Lượt xem: 41

Thực hiện chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, trong dịp lễ 30/4/2022,gần 800 phạm nhân đang chấp hành án tại Vĩnh Phúc đã được giảm thời hạn chấp hành án, tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Quang cảnh buổi Công bố giảm án, tha tù tại Trại giam Vĩnh Quang

Sáng ngày 29/4/2022, Trại tạm giam Công an tỉnh Vĩnh Phúc và Trại giam Vĩnh Quang đóng trên địa bàn đã tổ chức buổi công bố các quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện cho phạm nhân. Trong đó, tại Trại tạm giam Công an tỉnh Vĩnh Phúc có 07 phạm nhân được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, 03 phạm nhân được tha tù trước thời hạn có điều kiện. Tại Trại giam Vĩnh Quang có 763 phạm nhân được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và 13 phạm nhân được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Kiểm sát viên trao Quyết định giảm án cho phạm nhân

Công tác xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù, xét tha tù trước thời hạn có điều kiện được thực hiện công khai, dân chủ, chính xác và đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật. Những phạm nhân được xét giảm án đợt này là những người có quá trình nỗ lực, phấn đấu trong chấp hành án, được xếp loại thi đua chấp hành án phạt tù đạt loại khá trở lên..

Sau buổi công bố quyết định, những phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù, tha tù trước thời hạn đã được làm thủ tục, hỗ trợ tiền tàu xe, tạo điều kiện trở về hòa nhập với cộng đồng.

Tác giả: Lê Diệu Linh- Phòng 8, VKSND tỉnh - Nguồn: - Số lần được xem: 41


Liên kết website