Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Ban Cán sự Đảng VKSND tỉnh và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc trong công tác kiểm tra, giám sát và bảo vệ chính trị nội bộ Đảng

Ngày đăng: 13/05/2022  - Lượt xem: 82

 

Chiều ngày 13/5/2022, đồng chí Lê Tất Hiếu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng bộ, Viện trưởng VKSND tỉnh và đồng chí Bùi Thị Thu Hằng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã đồng chủ trì hội nghị tổng kết và ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Ban Cán sự Đảng VKSND tỉnh trong công tác kiểm tra, giám sát và công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, trưởng phòng, bí thư chi bộ và trưởng các đoàn thể trực thuộc VKSND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, trưởng các ban xây dựng Đảng, trưởng các đoàn thể trực thuộc và Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Theo Báo cáo tổng kết việc thực hiện Quy chế số 01-QC/ĐUK-BCSĐVKS, ngày 17/11/2016, trong hơn 05 năm qua, Ban Cán sự Đảng VKSND tỉnh và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Đảng, nhất là trong việc cung cấp hồ sơ, tài liệu đối với các tổ chức đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ Khối quản lý có hành vi vi phạm pháp luật được hai cơ quan phát hiện trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và công tác kiểm sát. Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã xem xét, quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 23 đảng viên thuộc Đảng bộ Khối có hành vi phạm tội theo đề nghị của VKS, tạo điều kiện thuận lợi để ngành Kiểm sát hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tuy nhiên, sau Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều văn bản quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, trong đó có các quy định, hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Do vậy, việc ký kết Quy chế phối hợp mới trong công tác kiểm tra, giám sát và công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng giữa Ban Cán sự Đảng VKSND tỉnh và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh là hết sức cần thiết, tạo điều kiện để hai cơ quan thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.

Quy chế phối hợp được người đứng đầu hai cơ quan ký kết gồm 03 chương, 08 điều quy định về đối tượng, phạm vi áp dụng, nguyên tắc phối hợp, nội dung phối hợp, trách nhiệm, phương pháp phối hợp và việc tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp. Việc thực hiện Quy chế phối hợp sẽ góp phần nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp cũng như công tác kiểm tra, giám sát và công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng thuộc chức năng, nhiệm vụ của hai cơ quan trong thời gian tới.

Tác giả: Trịnh Duy Tám VKSND tỉnh Vĩnh Phúc - Nguồn: - Số lần được xem: 82


Liên kết website