Công bố kết luận trực tiếp kiểm sát tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vĩnh Yên

Ngày đăng: 20/05/2022  - Lượt xem: 27

 

Vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức hội nghị công bố kết luận trực tiếp kiểm sát tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Vĩnh Yên.

Tham dự buổi công bố kết luận trực tiếp kiểm sát có đồng chí Nguyễn Việt Vương – Trưởng phòng 8 VKSND tỉnh, Trưởng đoàn kiểm sát cùng các đồng chí lãnh đạo, Kiểm sát viên thuộc phòng 8 Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc, lãnh đạo Viện KSND thành phố Vĩnh Yên, lãnh đạo và Chấp hành viên Chi cục THADS thành phố Vĩnh Yên.

Đồng chí Nguyễn Việt Vương - Trưởng đoàn phát biểu ý kiến.

Theo kết luận của Đoàn kiểm sát trực tiếp, trong thời điểm kiểm sát trực tiếp từ ngày 01/10/2021 đến 28/02/2022, Chi cục THADS thành phố Vĩnh Yên đã thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Luật thi hành án dân sự như: ra quyết định thi hành án đúng với nội dung bản án, quyết định của Tòa án; hồ sơ thi hành án được thiết lập đầy đủ; kê biên, cưỡng chế thi hành án, đình chỉ, hoãn, ủy thác, nhận ủy thác thi hành án, tiêu hủy tang vật,… đều có căn cứ, đúng quy định của pháp luật; công tác thu nộp, quản lý, sử dụng tiền phí thi hành án được thực hiện đúng, đầy đủ; hàng tháng, hàng quý chuyển tiền nộp ngân sách theo đúng quy định; sổ quỹ tiền mặt có khóa sổ hàng ngày, có chữ ký, đóng dấu của thủ trưởng đơn vị; trong thời điểm kiểm sát đơn vị không có cán bộ, chấp hành viên nào vi phạm pháp luật; số tiền thi hành án thu được trong kỳ tương đối cao (9.926.768.0000 đồng).

Tuy nhiên, cũng còn một số tồn tại, vi phạm cần phải khắc phục như: Sổ sách ghi không đầy đủ nội dung theo từng cột mục; xác minh điều kiện thi hành án chưa đầy đủ, chặt chẽ; ra quyết định hoãn thi hành án chưa đúng quy định; chậm thông báo cho người được thi hành án làm đơn đề nghị thi hành án đối với số tiền đã thu; chậm áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án; không chấm dứt phong tỏa tài khoản khi cơ khi cơ quan thi hành án đã tiến hành khấu trừ xong tiền trong tài khoản của người phải thi hành án; chưa có công văn đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai phối hợp trong công tác thi hành án đối với một số vụ việc có liên quan đến quyền sử dụng đất…. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu Chi cục thi hành án dân sự thành phố chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, vi phạm nêu trên.  

Đồng chí Đào Duy Toàn – Chi Cục trưởng nhất trí với kết luận. Trong thời gian tới đơn vị sẽ đề ra các biện pháp khắc phục tồn tại nêu trong kết luận và tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra nhằm bảo đảm các hoạt động về nghiệp vụ thi hành án dân sự của Chấp hành viên được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

Tác giả: Cù Thị Hồng Duyên - Phòng 8 VKSND tỉnh Vĩnh Phúc - Nguồn: - Số lần được xem: 27

Tin bài cùng chuyên mục


Liên kết website