Kết luận kiểm sát trực tiếp việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Cơ quan Cảnh sát điều traCông an thành phố Vĩnh Yên

Ngày đăng: 20/05/2022  - Lượt xem: 54

Vừa qua, VKSND tỉnh Vĩnh Phúc công bố kết luận trực tiếp kiểm sát công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động từ pháp tại Cơ quan CSĐT Công an thành phố Vĩnh Yên.

Ảnh: Đồng chí Hoàng Tuấn Ninh – Phó Trưởng đoàn kiểm sát trao đổi một số nội dung về việc giải quyết khiếu nại với Cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Yên

Theo kết luận,Cơ quan CSĐT Công an thành phố Vĩnh Yên đã mở sổ sách theo dõi việc tiếp nhận đơn và sổ theo dõi đơn thuộc thẩm quyền thụ lý; phân công cán bộ xác minh nội dung khiếu nại, làm việc với người khiếu nại và người bị khiếu nại, báo cáo lãnh đạo ban hành quyết định giải quyết; các hồ sơ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp được thiết lập đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, cũng còn một số vi phạm, tồn tại như: Không ban hành thông báo thụ lý đơn khiếu nại, không ban hành quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại; chưa gửi thông báo về việc thụ lý và quyết định giải quyết khiếu nại cho Viện kiểm sát cùng cấp; chưa thực hiện việc báo cáo hoặc thông báo kết quả giải quyết khiếu nại cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đã chuyển đơn đến; quyết định giải quyết khiếu nại không thể hiện cụ thể nội dung vụ việc, kết quả nghiên cứu hồ sơ và kết quả xác minh; áp dụng sai mẫu khi phân loại, xử lý đơn khiếu nại,...theo quy định tại Thông tư số 02 ngày 05/9/2018 của VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự.

Viện KSND tỉnh đã ban hành Kết luận kiểm sát trực tiếp có nội dung kiến nghị Cơ quan CSĐT Công an thành phố Vĩnh Yên nghiêm túc chấn chỉnh và khắc phục những vi phạm nêu trên, nghiên cứu kỹ quy định của BLTTHS và các văn bản liên quan nhằm tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự./.

Tác giả: Hoàng Tuấn Ninh, VKSND tỉnh - Nguồn: - Số lần được xem: 54


Liên kết website