Công bố Kết luận thanh tra nghiệp vụ tại VKSND thành phố Vĩnh Yên.

Ngày đăng: 06/06/2022  - Lượt xem: 46

Thực hiện quyết định số 108/QĐ-VKS-TTra ngày 21/01/2022 của Viện trưởng VKSND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thanh tra công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; Công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, thực hiện quy chế dân chủ tại VKSND thành phố Vĩnh Yên, thời điểm thanh tra từ ngày 01/12/2020 đến ngày 31/3/2022.

Chiều ngày 26/5/2022, Đoàn thanh tra tổ chức công bố kết luận thanh tra tại VKSND thành phố Vĩnh Yên. Kết luận thanh tra đã làm rõ những ưu điểm, kết quả tích cực của đơn vị như: Đơn vị đã tổ chức họp cơ quan hàng tháng theo quy định và ghi sổ nghị quyết đầy đủ theo quy định; việc mở hội nghị cán bộ công chức được thực hiện nghiêm túc, có ghi biên bản đầy đủ; đơn vị đã mở đầy đủ các loại sổ sách thụ lý theo quy định, ghi chép sạch sẽ, tương đối đúng cột mục; Hồ sơ kiểm sát được thiết lập đầy đủ và đánh số bút lục. Bên cạnh đó, còn có một số tồn tại, thiếu sót như: Một số hồ sơ không có thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm, thông báo về việc không khởi tố vụ án hình sự; không có bảng thống kê tài liệu khi bàn giao hồ sơ giữa Cơ quan CSĐT và Viện kiểm sát; không đề ra yêu cầu kiểm tra xác minh, yêu cầu kiểm tra xác minh chưa đúng quy định.

Thay mặt đơn vị được thanh tra, đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Viện trưởng VKSND thành phố Vĩnh Yênphát biểu nhất trí với kết luận thanh tra. Sau buổi kết luận, đơn vị sẽ tiến hành tổ chức họp để kiểm điểm, rút kinh nghiệm chung, đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới./.

Tác giả: Hồng Linh – Phòng thanh tra, Khiếu Tố - Nguồn: - Số lần được xem: 46

Tin bài cùng chuyên mục


Liên kết website