Viện KSND huyện Lập Thạch tăng cường công tác kháng nghị, kiến nghị phòng ngừa vi phạm, tội phạm thông qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp 6 tháng đầu năm 2015

Ngày đăng: 07/09/2015  - Lượt xem: 1319

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/01/2015 của Viện trưởng Viện KSND Tối cao, Kế hoạch công tác số 74/KH-VKS ngày 20/01/2015  của Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc, năm 2015, Viện KSND huyện Lập Thạch đã lựa chọn khâu công tác trọng tâm, đột phá của đơn vị là Tích cực phát hiện vi phạm để ban hành kiến nghị phòng ngừa vi phạm, tội phạm thông qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp. Ngay từ đầu năm, lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo bộ phận văn phòng xây dựng kế hoạch công tác năm đề ra nhiều giải pháp cụ thể, đồng thời phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, kiểm sát viên trong đơn vị để tổ chức thực hiện. Trên cơ sở kế hoạch đề ra, mỗi cán bộ, kiểm sát viên đều xây dựng kế hoạch riêng cho bản thân nêu cao tinh thần tự giác, tích cực, chủ động nghiên cứu các văn bản của các Cơ quan tiến hành tố tụng, Cơ quan Thi hành án kịp thời phát hiện được mọi vi phạm để tổng hợp ban hành kiến nghị. Từ đó sẽ khắc phục được tình trạng vi phạm, tội phạm xảy ra trên địa bàn huyện, đồng thời nâng cao vị thế cho ngành kiểm sát. Cán bộ, kiểm sát viên trong đơn vị không ngừng học tập nâng cao bản lĩnh và trình độ chuyên môn, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ luôn gắn với phương châm: Hoạt động kiểm sát phải bám sát các quy định của pháp luật, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tăng cường công tác nắm tình hình vi phạm và tội phạm, kịp thời ban hành kiến nghị, kháng nghị đối với các cấp, các ngành, nhất là đối với các cơ quan tư pháp, từ đó có biện pháp khắc phục tồn tại, vi phạm, từng bước đưa hoạt động tư pháp ngày càng có hiệu quả, đúng pháp luật, đáp ứng được những yêu cầu của chiến lược cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Bằng những nỗ lực phấn đấu của từng cán bộ, kiểm sát viên dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các đồng chí Lãnh đạo Viện, 6 tháng đầu năm 2015 đơn vị đã đạt được những kết quả trên các lĩnh vực công tác cụ thể như sau:

Công tác kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố: Đã tiến hành xác minh trực tiếp tại Công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, phối hợp với Mặt trận tổ quốc huyện Lập Thạch tiến hành kiểm sát trực tiếp đối với Cơ quan điều tra. Kết thúc kiểm sát đã ban hành 01 kết luận và 02 công văn yêu cầu Cơ quan điều tra xác minh tin báo có dấu hiệu tội phạm, ban hành 02 kiến nghị đối với Cơ quan điều tra trong việc chậm giải quyết tố giác, tin báo tội phạm. Ngoài ra, thông qua hoạt động kiểm sát thấy nổi lên tình trạng tội phạm về giao thông, giết người, gây thương tích, trộm cắp tài sản có nhiều diễn biến phức tạp, hậu quả nghiêm trọng… Viện kiểm sát đã ban hành 03 bản kiến nghị đối với Chủ tịch UBND huyện Lập Thạch trong đó đề ra 01 số giải pháp hạn chế, từng bước đẩy lùi các loại tội phạm nêu trên. Ban hành 01 kiến nghị đối với Giám đốc Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Lập Thạch nhằm phòng ngừa nhóm tội phạm tham nhũng trong lĩnh vực ngân hàng.

Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án hình sự và công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, lao động, kinh doanh, thương mại được đơn vị tập trung chỉ đạo để thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn của VKS, nhất là thẩm quyền kiến nghị, kháng nghị theo quy định của pháp luật. Thông qua hoạt động kiểm sát, VKS đã ban hành 3 kháng nghị phúc thẩm  đối với 3 bản án dân sự của Tòa án có vi phạm, 4 kiến nghị đối với Tòa án yêu cầu khắc phục vi phạm trong công tác giải quyết án hình sự, dân sự và 01 kiến nghị yêu cầu Cơ quan điêu tra khắc phục vi phạm trong công tác điều tra vụ án hình sự.

VKS phối hợp với Mặt trận Tổ quốc huyện kiểm sát trực tiếp đối với cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lập Thạch, ban hành 02 bản kết luận (trong kết luận có kiến nghị) đối với hai cơ quan trên; kiểm sát 10/20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện về công tác thi hành án treo, cải tạo không giam giữ, ban hành 04 kết luận yêu cầu UBND cấp xã khắc phục vi phạm.

Ngoài ra, VKS còn ban hành 01 kiến nghị đối với Tòa án nhân dân huyện, 01 kiến nghị đối với đồng chí Trưởng ban chỉ đạo Thi hành án Dân sự huyện Lập Thạch nhằm giải quyết dứt điểm các vụ, việc có điều kiện nhưng để tồn đọng, kéo dài; 01 kiến nghị yêu cầu Cơ quan điều tra Công an huyện Lập Thạch khắc phục vi phạm về thời hạn, hình thức giải quyết đơn khiếu nại của công dân.

Các bản kết luận, kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát đều được các cơ quan, đơn vị tiếp thu, khắc phục sửa chữa và có báo cáo trả lời bằng văn bản cho Viện Kiểm sát nắm được theo quy định của pháp luật.

Qua công tác kháng nghị, kiến nghị, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lập Thạch rút ra một số kinh nghiệm trong công tác này là: Cán bộ, kiểm sát viên đã nỗ lực hết mình với nhiệm vụ được giao, có biện pháp theo dõi tiến độ công việc, vận dụng kinh nghiệm thực tiễn, thông qua các khâu công tác kiểm sát phát hiện kịp thời những vi phạm của các cơ quan tư pháp, báo cáo kịp thời để ban hành kiến nghị, kháng nghị. Mỗi cán bộ, kiểm sát viên đã thể hiện được bản lĩnh của mình trong công việc, không ngại khó, không ngại va chạm đối với các cơ quan hữu quan, nắm chắc các quy định của pháp luật, đồng thời không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Trong công tác chỉ đạo điều hành, lãnh đạo Viện đã chỉ đạo rõ ràng, bám sát vào kế hoạch công tác năm và các chỉ tiêu thi đua của đơn vị, phân công cán bộ đúng với sở trường thế mạnh của từng cán bộ để đạt hiệu quả công việc với chất lượng cao nhất.

Tin rằng trong 6 tháng cuối năm 2015, tập thể đơn vị sẽ luôn đoàn kết, quyết tâm, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất xắc các chỉ tiêu công tác nói chung và khâu công tác trọng tâm, đột phá nói riêng.

Tác giả: Lê Chí Dũng - Viện trưởng - Nguồn: Viện KSND huyện Lập Thạch - Số lần được xem: 1319Liên kết website