Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc trực tiếp kiểm sát Cục thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày đăng: 07/10/2015  - Lượt xem: 1395

Thực hiện chương trình công tác kiểm sát thi hành án dân sự năm 2015 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Quy chế phối hợp số 01/QC-MTTQ-VKS ngày 25/5/2015, Chương trình phối hợp kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự số 04/CTr-MTTQ-VKS ngày 25/5/2015 giữa Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Sáng ngày 06/10/2015, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp Ủy Ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc công bố Quyết định, kế hoạch và tiến hành kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án dân sự  đối với Cục thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh  lần II năm 2015. Đây là hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự của Viện kiểm sát tỉnh đề ra đầu năm 2015 là:“Đổi mới và nâng cao hiệu quả kiểm sát trực tiếp Cơ quan thi hành án cùng cấp”.

Theo kế hoạch, hoạt động phối hợp kiểm sát giữa hai cơ quan tại Cục thi hành án dân sự tỉnh sẽ kết thúc vào cuối tháng 10 năm 2015. Thông qua công tác phối hợp kiểm sát nhằm phát hiện những tồn tại, thiếu sót trong phân loại số việc có điều kiện và không có điều kiện thi hành án; trình tự, thủ tục thi hành án; việc thực hiện các quy định về chế độ kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự… Xác định nguyên nhân, điều kiện phát sinh các tồn tại, thiếu sót để ban hành kiến nghị, kháng nghị yêu cầu Cục thi hành án dân sự tỉnh khắc phục, sửa chữa, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác thi hành án dân sự./.

Tác giả: Vũ Lan Hương - Phòng 11, VKSND tỉnh Vĩnh Phúc - Nguồn: VKSND - Số lần được xem: 1395

Tin bài cùng chuyên mụcLiên kết website