Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc kiến nghị thực hiện nội dung mới của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014

Ngày đăng: 16/10/2015  - Lượt xem: 1355

Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2014; có hiệu lực từ ngày 01/01/2015, thay thế cho Luật hôn nhân gia đình năm 2000. Với 10 chương, 133 điều, Luật hôn nhân và gia đình mới gồm những quy định pháp lý điều chỉnh về chế độ hôn nhân và gia đình; chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử giữa các thành viên gia đình; trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, củng cố chế độ hôn nhân và gia đình.

Một trong những điểm mới của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 là quy định tại khoản 2 Điều 57 về trách nhiệm gửi bản án, quyết định ly hôn:

“2. Tòa án đã giải quyết ly hôn phải gửi bản án, quyết định ly hôn đã có hiệu lực pháp luật cho cơ quan đã thực hiện việc đăng ký kết hôn để ghi vào sổ hộ tịch; hai bên ly hôn, cá nhân, cơ quan, tổ chức khác theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và các luật khác có liên quan”.

Thực hiện quy định này, trong 6 tháng đầu năm 2015, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo bổ sung nội dung trong quá trình kiểm sát đối với các bản án, quyết định ly hôn do Tòa án nhân dân hai cấp ban hành; tiến hành làm việc trực tiếp với 4 Tòa án nhân dân cấp huyện.

Kết quả kiểm sát cho thấy, ngay sau khi Luật hôn nhân gia đình 2014 có hiệu lực, Tòa án nhân dân hai cấp đã triển khai thực hiện quy định mới tại khoản 2 Điều 57, hầu hết các bản án, quyết định giải quyết ly hôn của Tòa án đã bổ sung tên cơ quan đã thực hiện việc đăng ký kết hôn trong phần nơi nhận; được gửi đến cơ quan đã thực hiện việc đăng ký kết hôn khi có hiệu lực pháp luật. Bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, thiếu sót đó là: Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/5/2015, cả hai cấp Tòa án đều có một số bản án xử ly hôn, quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự không ghi nơi nhận là cơ quan đã thực hiện việc đăng ký kết hôn. Trong đó, riêng bốn Tòa án nhân dân cấp huyện mà VKS làm việc trực tiếp có 173/222 bản án, quyết định không ghi nơi nhận là cơ quan đã thực hiện việc đăng ký kết hôn (chiếm 78%), trong đó có 43 bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhưng Tòa án chưa gửi đến cơ quan đã thực hiện việc đăng ký kết hôn.

Những tồn tại, thiếu sót trên cho thấy việc thực hiện khoản 2 Điều 57 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 chưa kịp thời, thiếu thống nhất, làm ảnh hưởng đến công tác quản lý hộ tịch của chính quyền địa phương. Vì vậy, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã kiến nghị Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục tồn tại, thiếu sót; bổ sung việc ghi tên cơ quan đã thực hiện việc đăng ký kết hôn vào phần nơi nhận trong các bản án, quyết định ly hôn; thực hiện việc gửi đầy đủ các bản án, quyết định ly hôn đã có hiệu lực pháp luật đến các cơ quan đã thực hiện việc đăng ký kết hôn.

Sau khi kiến nghị, kết quả kiểm sát đối với các bản án, quyết định ly hôn của Tòa án nhân dân hai cấp ban hành từ ngày 01/6/2015 đến 30/9/2015 cho thấy việc ghi tên cơ quan đã thực hiện việc đăng ký kết hôn đã được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ; tạo cơ sở cho việc thực hiện gửi bản án, quyết định ly hôn đã có hiệu lực pháp luật đến cơ quan đã thực hiện việc đăng ký kết hôn.

Công tác kiểm sát đối với các bản án, quyết định ly hôn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã góp phần tích cực vào việc chấn chỉnh tồn tại, vi phạm của Tòa án; trực tiếp góp phần đưa các quy định mới của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 đi vào cuộc sống./.

Tác giả: Nguyễn Phương Nam - Trưởng phòng 9 - Nguồn: VKSND tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 1355

Tin bài cùng chuyên mụcLiên kết website