Đoàn kiểm tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao kiểm tra công tác tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày đăng: 02/11/2015  - Lượt xem: 1159

Để có cơ sở đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/01/2015 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2015, từ ngày 28 đến 30 tháng 10 năm 2015, Đoàn kiểm tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao do đồng chí Lê Hữu Thể - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo một số cục, vụ, viện thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã tiến hành kiểm tra công tác tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Đoàn đã nghe Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc báo cáo tình hình tội phạm, kết quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp10 tháng năm 2015 (từ ngày 01/12/2014 đến ngày 30/9/2015); trực tiếp làm việc với lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, các phòng nghiệp vụ nghe báo cáo về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành; kiểm tra hồ sơ, sổ sách của các đơn vị. Đoàn kiểm tra cũng làm việc với Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Tường để nghe ý kiến phản ánh của đơn vị cấp cơ sở, kiểm tra hồ sơ, sổ sách để có cơ sở đánh giá toàn diện kết quả công tác của Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được và chưa đạt được trong 10 tháng năm 2015.

Theo đánh giá của Đoàn kiểm tra, trong 10 tháng qua, mặc dù tình hình vi phạm, tội phạm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có diễn biến phức tạp nhưng Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Vĩnh Phúc đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành. Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-VKSTC của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, hướng dẫn công tác của các vụ nghiệp vụ Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã xây dựng và triển khai kế hoạch công tác của đơn vị bảo đảm sát, đúng với các chỉ tiêu công tác của ngành đề ra. Viện kiểm sát hai cấp đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, khâu công tác đột phá theo đúng hướng dẫn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Kế hoạch công tác của Viện kiểm sát tỉnh Vĩnh Phúc đã đề ra 29/66 chỉ tiêu cao hơn mức chỉ tiêu của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và 23 chỉ tiêu ngoài bảng hệ thống chỉ tiêu của Viện kiểm sát nhân dân tối cao để thực hiện.

Đến thời điểm kiểm tra, Viện kiểm sát Vĩnh Phúc đã có 61/78 chỉ tiêu  hoàn thành đúng tiến độ, trong đó có 27 chỉ tiêu vượt kế hoạch của Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề ra; các chỉ tiêu, yêu cầu được Quốc hội đưa ra trong Nghị quyết số 37/2012 và Nghị quyết số 63/2013 đều được thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình hoạt động, các hồ sơ nghiệp vụ được thiết lập đầy đủ; chất lượng các khâu công tác đồng đều và có chuyển biến tích cực. Cụ thể, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã quán triệt, thực hiện tốt chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và hướng dẫn của các đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo tội phạm; tiến hành kiểm sát trực tiếp việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm về tội phạm tại 14 Cơ quan điều tra; chỉ đạo Viện kiểm sát cấp huyện xác minh 137/137 xã, phường, thị trấn trên địa bàn về việc tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm; đề ra nhiều biện pháp nhằm tiếp tục triển khai thực hiện tốt chủ trương “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra”; chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên được tăng cường và nâng cao; đã ban hành 20 kiến nghị đối với Cơ quan điều tra, 15 kiến nghị đối với Tòa án yêu cầu khắc phục vi phạm trong quá trình điều tra, xét xử vụ án hình sự; 23 kiến nghị đối với các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, đơn vị để phòng ngừa vi phạm, tội phạm; tổ chức 138 phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm/52 kiểm sát viên, vượt 165% chỉ tiêu của Ngành và 33% so với chỉ tiêu của VKS tỉnh đề ra; công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp được tăng cường, qua đó ban hành được nhiều kiến nghị, kháng nghị yêu cầu các cơ quan tư pháp khắc phục vi phạm; kháng nghị, kiến nghị trong kiểm sát hoạt động tư pháp về kiểm sát giải quyết án dân sự, hành chính, kiểm sát thi hành án hình sự, dân sự có tỷ lệ được chấp nhận cao, vượt chỉ tiêu Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề ra. Công tác xây dựng ngành được bảo đảm, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo điều hành của lãnh đạo và nhu cầu nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số hạn chế, tồn tại cần rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ như: Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo tội phạm mới đạt 87,8%, thấp hơn 2,2% so với chỉ tiêu của ngành, Nghị quyết số 37/2012/QH13 và còn thấp hơn 7% so với chỉ tiêu Viện kiểm sát tỉnh đề ra; còn 01 quyết định không khởi tố vụ án của Cơ quan điều tra và 01 thông báo về việc kiểm sát quyết định không khởi tố vụ án của Viện kiểm sát cấp huyện bị Viện kiểm sát tỉnh hủy do Cơ quan điều tra chưa xác minh, điều tra đầy đủ nhưng Viện kiểm sát cấp huyện vẫn  có thông báo nhất trí với quyết định không khởi tố vụ án của Cơ quan điều tra; 03 vụ án hình sự, 01 vụ án dân sự của cấp huyện bị cấp phúc thẩm hủy án có thiếu sót của kiểm sát viên; việc tuân theo pháp luật trong quản lý, giáo dục người chấp hành án phạt tù còn có sơ hở, thiếu sót nhưng Viện kiểm sát chưa kịp thời kiểm sát trực tiếp để kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục, sửa chữa; cần chú ý đúng mức đến công tác phúc tra kiến nghị đã ban hành nhằm hạn chế vi phạm tái diễn, nâng cao hiệu quả kiến nghị của Viện kiểm sát; một số phòng nghiệp vụ tỷ lệ ban hành thông báo rút kinh nghiệm chưa đạt chỉ tiêu Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề ra…

Kết luận kiểm tra, đồng chí Lê Hữu Thể - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được. Đồng thời yêu cầu trong tháng còn lại của năm kế hoạch 2015, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cần nỗ lực phấn đấu đẩy nhanh tiến độ ở tất cả các khâu công tác, nhất là đối với các chỉ tiêu chưa bảo đảm tiến độ theo kế hoạch của Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề ra. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổng kết công tác năm 2015, chỉ ra những việc làm được, những việc chưa làm được, làm rõ nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục để làm tốt hơn trong năm 2016. Tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII (khai mạc ngày 20/10/2015), Quốc hội sẽ thông qua một số dự án luật quan trọng có liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành như Bộ luật hình sự; Bộ luật Tố tụng hình sự; Bộ luật dân sự; Bộ luật tố tụng dân sự; Luật tố tụng hành chính; Luật tạm giữ, tạm giam; Luật tổ chức Cơ quan điều tra hình sự. Vì vậy, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh cần chuẩn bị các điều kiện cần thiết để quán triệt, triển khai thi hành các luật, bộ luật trên khi được Quốc hội thông qua. Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, cần tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy theo tinh thần Chỉ thị số 15 của Bộ Chính trị: Viện kiểm sát phải là chỗ dựa đáng tin cậy của cấp ủy trong việc tham mưu, giải quyết những việc, tình huấn cần thiết, phức tạp; chú trọng tăng cường mối quan hệ phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật để làm tốt công tác đấu tranh phòng ngừa vi phạm, tội phạm, tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần bảo đảm cho sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Tác giả: Trịnh Duy Tám - Nguồn: VKSND tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 1159

Tin bài cùng chuyên mụcLiên kết website