Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày đăng: 24/11/2015  - Lượt xem: 2305

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của công tác cán bộ, là yêu cầu khách quan trong xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, vì chất lượng cán bộ là yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả công tác. Do vậy, trong những năm qua, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên ngày càng “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.  Hàng năm, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh luôn bám sát kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Từ năm 2012 đến năm 2015, Viện kiểm sát tỉnh đã cử trên 200 lượt cán bộ đi đào tạo các lớp: nghiên cứu sinh, cao học luật,cao cấp lý luận chính trị, quản lý nhà nước hệ chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát, bồi dưỡng chuyên sâu về hình sự, dân sự, hội nhập kinh tế quốc tế, công nghệ thông tin, báo chí tuyên truyền…

Bên cạnh đó, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác tự đào tạo, đã có sáng tạo, đổi mới trong công tác tự đào tạo, bồi dưỡng cán bộ qua từng năm với nhiều hình thức phong phú, cụ thể:

+ Năm 2012, tổ chức cuộc thi nâng cao chất lượng cán bộ, kiểm sát viên đối với 93 kiểm sát viên, chuyên viên (100% cán bộ, kiểm sát viên làm công tác nghiệp vụ) với hình thức thi trắc nghiệm. Ban tổ chức đã biên soạn bộ đề gồm 300 câu hỏi ở tất cả các lĩnh vực công tác kiểm sát để các đơn vị ôn thi. Kết quả có 03 tập thể, 14 cá nhân đạt giải nhất, nhì, ba.

Thực hiện Quyết định số 56/QĐ-VKSTC-V9 ngày 08/3/2012 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành kèm theo Quy định tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi, Điều tra viên giỏi, Kiểm sát viên tiêu biểu, Điều tra viên tiêu biểu trong ngành Kiểm sát; Viện kiểm sát tỉnh đã tổ chức thi tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi, Kiểm sát viên tiêu biểu với nhiều sáng kiến, biện pháp để tạo thuận lợi cho quá trình tuyển chọn như: xây dựng tiêu chí đánh giá (chấm điểm) cho từng khâu công tác; tổ chức nghiên cứu hồ sơ, tham dự phiên tòa đánh giá chất lượng xây dựng hồ sơ, chất lượng thực hành quyền công tố tại phiên tòa của kiểm sát viên; tổ chức cho kiểm sát viên thi 2 nội dụng: trắc nghiệm và tự luận. Kết quả: đã chọn được 8 kiểm sát viên giỏi và 02 kiểm sát viên tiêu biểu tham gia Hội nghị vinh danh Kiểm sát viên Ngành kiểm sát nhân dân.

+ Năm 2013, thực hiện chủ trương “Nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa” theo tinh thần Nghị quyết 49-NQ/TW, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Viện tổ chức cuộc thi viết cáo trạng, luận tội nhằm nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử án hình sự cho 102 kiểm sát viên và chuyên viên Viện kiểm sát hai cấp, coi đây là nhiệm vụ có tính chất đột phá của ngành. Viện kiểm sát tỉnh xây dựng bộ đề cương hướng dẫn viết cáo trạng, luận tội ngay từ đầu năm để các đơn vị tổ chức cho cán bộ, kiểm sát viên nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng viết cáo trạng, luận tội của kiểm sát viên trực tiếp làm án, đồng thời là tài liệu ôn thi cho cán bộ, kiểm sát viên làm các khâu công tác khác để bảo đảm tính khách quan, công bằng của cuộc thi. Vì vậy, cuộc thi có ý nghĩa thiết thực đã lựa chọn và trao giải nhất, nhì, ba cho 06 tập thể, 30 cá nhân.

+ Năm 2014, Viện kiểm sát tỉnh chọn nhiệm vụ trọng tâm, khâu công tác đột phá là đào tạo, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên với nhiều giải pháp tích cực như: Phối hợp với Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội mở lớp đào tạo tại chỗ về nghiệp vụ chuyên sâu về hình sự cho 120 cán bộ, kiểm sát viên; giao chỉ tiêu tổ chức tọa đàm cho các phòng nghiệp vụ để trao đổi kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác (đã tổ chức 6 buổi tọa đàm: Hình sự 5, dân sự 1); tổ chức kiểm điểm trực tiếp đối với những đơn vị, cá nhân có tồn tại, thiếu sót trong công tác chuyên môn; tích cực tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm trong lĩnh vực hình sự, dân sự.

+ Năm 2015, nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác nghiệp vụ và công tác quản lý chỉ đạo điều hành, Viện kiểm sát tỉnh  lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm của ngành là đào tạo, nâng cao trình độ, năng lực về công nghệ thông tin, với giải pháp đột phá là phối hợp với  Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc mở 5 lớp đào tạo, bồi dưỡng về công nghệ thông tin cho 123 đồng chí là lãnh đạo, cán bộ, kiểm sát viên Viện kiểm sát 2 cấp. Nhờ vậy, 100% cán bộ, kiểm sát viên trong ngành đều sử dụng và sử dụng thành thạo máy vi tính trong soạn thảo, duyệt văn bản trên máy tính; khai thác, sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và điều hành, phần mềm thư điện tử công vụ; các phần mềm chuyên dụng của ngành Kiểm sát (thống kê, kế toán, quản lý nhân sự…), góp phần nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Việc tổ chức các cuộc thi, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ là một trong những biện pháp thiết thực nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, kiểm sát viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Hiện nay, ở Viện kiểm sát hai cấp, 100%  cán bộ nghiệp vụ có trình độ cử nhân luật (đạt chuẩn); 80% cán bộ lãnh đạo được bồi dưỡng kiến thức quản lý, chỉ đạo điều hành; 90% cán bộ nghiệp vụ được đào tạo nghiệp vụ kiểm sát và bồi dưỡng  chuyên sâu về các khâu công tác; 100% cán bộ, kiểm sát viên sử dụng được máy vi tính phục vụ công tác; 50% cán bộ có trình độ ngoại ngữ từ trình độ A trở lên.

Trong thời gian tới, Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục duy trì tổ chức các cuộc thi, hình thức đào tạo tại chỗ và có nhiều vận dụng sáng tạo hơn nữa để thúc đẩy phong trào thi đua học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, kiểm sát viên nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tinh thông về nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp của Đảng và Nhà nước hiện nay.

Tác giả: Kiều Mai - Nguồn: VKSND tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 2305

Tin bài cùng chuyên mụcLiên kết website